Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2020

Шести международен клавирен конкурс "Андрей Стоянов"

Посветен на 130 години от рождението на композитора
12 - 15 ноември 2020 г.

А. Стоянов
“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”
 
Акад. Андрей Стоянов
Шестото издание на конкурса, посветен на 130 години от рождението на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, внася новости в своя регламент.
Неизменно високото ниво на участниците в предишните години доведе да идеята в състезанието да бъдат включени и пианисти от специализираните училища по изкуства. Така юбилейното издание през 2020 г. ще продължи благородната идея на основателите на конкурса да популяризира творческото дело на Андрей Стоянов пред още по-широк кръг млади музиканти не само от България, но и от чужбина.
Освен акцент върху творбите на патрона на конкурса предвид неговата юбилей, не бива да забравяме и световните музикални годишнини - Лудвиг ван Бетовен, Фр. Шопен и П. И. Чайковски.
Както и досега, ще бъдет присъдени специални награди за изпълнение на техни произведения. Успешно се оказа и наличието в програмата на специална група за клавирни ансамбли, която дава уникалната възможност младите пианисти да общуват помежду си чрез средставата на музиката. Така на дело се осъществява съкровената идея на патрона на конкурса, който е мечтаел чрез средствата на музиката да постигне общо братство и човеколюбие.
Ще опитаме да продължим и с основаната през 2016 г. награда “Виена”, която дава възможност на избрани от журито лауреати да концертират в различни градове в Европа, подпомогнати в организацията от нашите партньори Надяваме се да успеем да привлечем все повече пианисти, за които музиката е не просто развлечение, а начин да се обогатят духовно в свят, който в последните години за съжаление е доминиран от материалното.
Задачата на журито е да подкрепи и насърчи младите таланти чрез предизвикателството на конкурса, като отличи най-добрите участници в него. И с това да осъществи веруюто на академик Андрей Стоянов да мотивира тези, които въодушевено, емоционално и дълбоко преживяват на сцената нашето прекрасно изкуство - музиката.

Проф. д-р Ростислав Йовчев
Артистичен директор на конкурса
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 6
Logo 7
 
 

РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват както любители-пианисти (възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други), така и ученици в специализираните училища по изкуствата (групи I-VI).
 2. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 3. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 4. Възможно е кандидат от класацията за любители да се яви в класация за кандидати от специализирани музикални институции, както и в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на  по-горната възрастова група.
 5. Дати и място на провеждане: 12-15 ноември 2020 г. в концертната зала на читалище „Акад. Андрей Стоянов”, ул. „Искър” 62 (карта).
 6. Награждаване и концерт на лауреатите: 15 ноември 2020 г., 11.30 ч., Зала НМА „Проф. Панчо Владигеров“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 (карта).
 7. Програма:
Пиано соло (всички групи без VIб)
а) пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси
Забележка:  Пиесите от програмата за любители биха могли да се изпълнят и по ноти.
Група VIб (специализирани муз. институции)
а) Андрей Стоянов – Сонатина
б) Първа част от Соната от Л.в. Бетовен (без Оп. 49 №1 и 2), оп. 53, оп. 57, оп.81а и последните пет сонати)
в) свободна програма

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.
 
През настоящата 2020 год. се навършват следните годишнини:
 • 130 години от роджението на Андрей Стоянов,
 • 250 години от рождението на Л. в. Бетовен,
 • 210 години от рождението на Фр. Шопен и
 • 180 години от рождението на П. И. Чайковски.
Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение, на които ще има предвидени специални парични награди.

 
НАГРАДИ
Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II, III място – предметна, или парична награда.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло
Група
Години
навършени към 12.11.2020 г.
Времетраене
на изпълнението
I
до 7
до 5 мин.
II
до 9
до 8 мин.
III
до 11
до 10 мин.
IV
до 13
до 12 мин.
Vа *
до 15
до 15 мин.
Vб **
до 15
до 17 мин.
VIа *
до 19
до 17 мин.
VIб **
до 19
до 20 мин.
VIIа *
до 25
до 20 мин.
VIIб ***
до 25
до 20 мин.
VIII
без ограничение на възрастта
до 20 мин.
* обучаващи се извън музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани музикални институции
*** за участници, които учат в специализирани музикални институции, но пианото не е техен основен инструмент

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници), без ограничение на възрастта
Времетраенето на изпълняваната програма - съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин. Участниците в съставите могат да бъдат и от различна възраст.
 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

а) Снимка на участника в добра резолюция
б) Служебна бележка от училището, в което учи участникът
в) Банково извлечение за платена регистрационна такса от 40 лева за соло пиано, или 60 лева за целия ансамбъл. Обръщаме внимание, че таксата за участие в конкурса тази година е 80 лв. (соло) и 120 лв. (ансамбъл) като организационният комитет поема половината от сумата на БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ.
г) Документ за самоличност – акт за раждане или лична карта (за лицата над 14 години), ПРЕДСТАВЯ СЕ НА МЯСТО, В ЗАЛАТА ПО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА.
Документите могат да се подадат САМО дистанционно чрез формуляр за кандидатстване.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ - 31 октомври 2020 г.

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF,
като във вносната бележка се отбелязва ИМЕТО НА УЧАСТНИКА в конкурса.
Документите могат да се подават САМО дистанционно чрез формуляр за кандидатстване или ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ (за тези които нямат достъп до интернет), с разпечатване на хартиен носител и подаване лично в читалище „А. Стоянов“ - ул. „Искър” 62 (карта), София, от понеделник до петък, 9-15 ч.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: 02 983 3433
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 882443411 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg