Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2020 > Организационен комитет

Проф. д-р Ростислав Йовчев, артистичен директор на конкурса
Лидия Николова-Жекова, председател на НЧ „акад. Андрей Стоянов - 2003“
Диана Джуранова, гл. експерт „Образование и култура“, Район „Оборище“
Технически екип:Валерий Пърликов, Даниел Жеков
Асен Балкански, подръжка на сайт
Надежда Милева, секретар
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: 02 983 3433
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 882443411 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg