Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > Кандидатстване

Международен клавирен конкурс
"Андрей Стоянов"

Забележки:
1. Препоръчваме за имената на прикачените файлове да се използва латиница.
2. Формат на сканираните документи: JPG, GIF, PNG
3. Общ размер на прикачените файлове - до 25 MB.
4. Моля, не забравяйте да посочите линк към вашия запис в YouTube.
Кандидат СОЛО
Име
Фамилия
Дата на раждане (ДД.ММ.ГГГГ)
Град
Адрес
Имейл
Телефон
Уча пиано при (име на педагога)
Музикална институция
Общообр. или спец. училище по изкуствата
Участвам в група
Програма (N.; Произведение; Времетраене)
Линк към запис на изискваната програма в YouTube
Снимка в добра резолюция
Служ. бел. от у-ще (клас и дата на раждане)
Банково извлечение (платена рег. такса)
На живо (маркирано)/Онлайн (не маркирано)
   
 
Кандидат АНСАМБЪЛ
Име
Фамилия
Дата на раждане (ДД.ММ.ГГГГ)
Град
Адрес
Имейл
Телефон
Уча пиано при (име на педагога)
Музикална институция
Общообр. или спец. училище по изкуствата
Програма (N.; Произведение; Времетраене)
Линк към запис на изискваната програма в YouTube
Снимка в добра резолюция
Служ. бел. 1 от у-ще (в кой клас е участникът)
Служ. бел. 2 от у-ще (в кой клас е участникът)
Служ. бел. 3 от у-ще (в кой клас е участникът)
Служ. бел. 4 от у-ще (в кой клас е участникът)
Служ. бел. 5 от у-ще (в кой клас е участникът)
Банково извлечение (платена рег. такса)
   
 
С подаването на настоящия формуляр за участие в Седмия международен клавирен конкурс „Андрей Стоянов“ декларирам, че свободно давам съгласието си за обработка на личните ми данни от НЧ „Акад. Андрей Стоянов“: име, фамилия, дата на раждане, град по местоживеене и снимка за издаване на книжка с участниците в конкурса като минимално необходима информация, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета) и Закона за защита на личните данни.
Сметка за плащане на таксата чрез банков превод или пощенски запис:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF
            
ВАЖНО: Уважаеми участници, за по-бързото и качествено обработване на документите Ви, моля не чакайте крайния срок, за да ги изпратите. Струпването на заявления в последния момент затруднява нашите сътрудници, прави възможни неволни грешки и забавя издаването на традиционната книжка с участниците и тяхната програма.
Документите могат да се подават САМО дистанционно чрез формуляр за кандидатстване или ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ (за тези които нямат достъп до интернет), с разпечатване на хартиен носител и подаване лично в читалище „А. Стоянов“ - ул. „Искър” 62 (карта), София, (9-15 ч., без събота и неделя), най-късно до 31 октомври 2022 г.
Телефон за справки: +359 2 983 3433; 0894 377 409
За информация може да се използва и сайтът на читалището http://nchstoianov.com, както и имейл nchstoianov@abv.bg
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg