Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2012 - Архив

Втори международен клавирен конкурс за любители "Андрей Стоянов"
16 - 18 ноември 2012 г.


С идеята да се пропагандира творческото дело на основателя на българската клавирна школа - пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик
Андрей Стоянов, читалището, носещо неговото име, за втори път организира Конкурс за пианисти-аматьори.

Със своята дългогодишна дейност музикалните школи към читалищата в България възпитават поколения български младежи. Част от тях продължават в трудния път на музикалното изкуство, а други запазват своята любов към истинските ценности в изкуството и са най-ценната за професионалистите публика.

Делото на Андрей Стоянов е може би това, което истински мотивира младите хора да не се отказват пред трудностите в овладяването на инструмента и да останат верни на всеотдайността, която е необходима за всеки, който е в досег с творчеството в музиката.

Стоянов е един от тези българи, без които нямаше да имаме духовните постижения, които днес ни правят горди на европейската културна сцена. Той попива всичко най-ценно от традициите на европейската клавирна школа, изгражда своето високо професионално майсторство и може да се счита за един от първите професионални български пианисти. Неговите сказки по музикални и общокултурни проблеми се превръщат в ценни теоретични мисли, които засягат развитието на изкуството въобще.

Неговите книги “Творчески идеализъм”, “Магията на музиката”, “Живот, блян, изкуство” и др. ясно показват философията на човек, чийто идеал е свързан с мисълта за дълбокия хуманизъм на изкуството и мечтата за общо братство и човеколюбие.

Бихме се радвали, ако част от заложените идеи за естетическо възпитание на младите, намерят своя израз в благородната надпревара.

доц. Ростислав Йовчев
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg