Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2014 > Списък на участниците

(DOC, 35 Kb)

III Международен клавирен конкурс „Академик Андрей Стоянов” ЗА ЛЮБИТЕЛИ
20-23.11.2014 гр. София
І група
1. Валентин Златанов
2. София – Стефани Каменарова
3. Ана Колева
4. Ангелина Сапаревска
5. Вяра Златанова
6. Цветелина Владимирова
7. Дан Христов
8. Емилия Атанасова
ІІ група
1. Асения Жекова
2. Никол Колева
3. Самуил Тончев
4. Дара Кръстева
5. Деян Соколов
6. Богдан Митков
7. Лилия Боянова
8. Магдалена Ковачева
9. Павлина Попова
10. Ани Тенева
11. Йоана Николова
12. Калина Огнянова
13. Хелена Калайджиева
14. Ангел Ялъчков
15. Мария Стоянова
16. Андрей Гичев
17. Александра Даскалова
18. Теодора Даскалова
19. Емили Цонева
ІІІ група
1. Весела Паунова
2. Лорена Славейкова
3. Елица Стефанова
4. Виктор Владков
5. Каролина Миткова
6. Хасан Игнатов
7. Ибрахим Игнатов
8. Камен Стаменов
9. Бояна Гузгунова
10. Стела Стоянова
11. Яна Маринова
12. Зейнеп Камбер
13. Йоана Руйкова
14. Калина Илиева
15. Георги Терзиев
16. Адриана Узунова
ІV група
1. Едже Атач
2. Ева Байлова
3. Мирослав Христов
4. Симеон Гергов
5. Марина Иванова
6. Александрина Кушинчанова
7. Кристиян Тодоров
8. Ния-Сирма Петрова
9. Дениз Болют
10. Иво Николов
11. Деян Григоров
V група
1. Златомир Трифонов
2. Кристиан Боюклиев
3. Богомила Атанасова
4. Илия Пелле
5. Петя Атанасова
6. Имануел О
7. Теодора Марчева
VІ А група
1. Боряна Георгиева
2. Йолина Димитрова
3. Михаил Пасков
4. Атанас Тончев
5. Александра Дичева
6. Димитър Гавазов
7. Виктория Маринова
8. Александра Бошнакова
VІ Б група
1. Мориел Георгиева
2. Изабел Маркова
VІІ Б група
1. Кристина Стоянова
2. Евридика Вълчева
VІІІ група
1. Йонита Григорова

Ансамбли
1. Мария Иванова, Мария Колчева, Кристина Ганчева
2. Валентин Боянов, Алекс Боянов
3. Елица Стефанова, Павел Стефанов
4. Таня Илиева, Аус Макус
5. Александра Бошнакова, Златомир Трифонов
6. Филип Божашки, Надежда Сивенова, Ивана Сотирова, Полина Митева
7. Валерия Митовска, Мая Тасевска
8. Нина Димитровска, Лора Петкова
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg