Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2016 > Видео

Видео от заключителния концерт - Част I
Видео от заключителния концерт - Част II
 
Видео от съпътстващата програма:

Из концерт на Александра Дичева, 17.11.2016 г.

Из концерт на Жанина Билич, 18.11.2016 г.
 
 Из концерта на Ростислав Йовчев и Маркус Праузе, 19.11.2016 г.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg