Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2018 > График на прослушванията и акустичните репетиции

Прослушване
22.11.2018
22.11.2018, четвъртък
прослушване на 6 А група
Акустични репетиции
22.11.2018
10 минути
13,00
1
Филип Ходжев
-
 
2
Симеон Божилов
12,10
 
3
Любомира Ангелова
11,00
 
4
Симона Тодорова
11,10
 
5
Александра Станева
11,20
 
6
Лидия Драготинова
11,30
15,00
7
Божена Върбанова
-
 
8
Анна-Мария Арсенова
11,40
 
9
Ния Михайлова
-
 
10
Цвета Христова
11,50
 
11
Nicola Georgiev
10,00
16,30
12
Владимир Цолов
12,00
 
13
Елена Йорданова
-
 
14
Невена Пеева
-
 
15
Simon Kohlbauer
9,50
17,15
16
Ангел Касабов
-
 
Прослушване
22.11.2018
22.11.2018, четвъртък
прослушване на 6 Б група
Акустични репетиции
22.11.2018
10 минути
17,15
1
Ангел Касабов
-
 
Прослушване
23.11.2018
23.11.2018, петък
прослушване на 7 А и 7 Б групи
Акустични репетиции
23.11.2018
15 минути
15,00
1
Марина Пехливанова
7 А гр.
 
2
Величка Христева
7 А гр.
 
3
Ян Мънсин
7 Б гр.
 
4
Джан Сюнжуей
7 Б гр.
 
5
Йордан Богданов
7 Б гр.
 
Прослушване
23.11.2018
23.11.2018, петък
прослушване на клавирни ансамбли
Акустични репетиции
10 минути
 16,30
 1
Ziyang Chen (Yang Yang)
Zixiao Qi (Kevin)
22.11.18
10,10
 
 2
Антония Хърлева
Валентина Тояганова
23.11.18
13,30 
 
 3
Адриана Кънева
Виктор Василев
23.11.18
14,00 
 
 4
Емили Цонева
Светослав Цифудин
23.11.18
14,10 
 
 5
Симеон Божилов
Виктор Братоев
 23.11.18
13,50
 
 6
Александра Станева
Симона Тодорова
 23.11.18
14,20
 
 7
Цвета Христова
Мария-Радена Божкова
 23.11.18
13,40
 
Прослушване
23.11.2018
23.11.2018, петък
прослушване на 8 група
Акустични репетиции
23.11.2018
15 минути
18,00
1
Велян Ванков
-
 
2
Lucija Vojnovic
13,00
 
3
Ивелина Иванова
17,30
 
Прослушване
24.11.2018
24.11.2018, събота
прослушване на 4 група
Акустични репетиции
24.11.2018
5 минути
9,30
1
Адриана Кънева
8,00
 
2
Алекса Райнингер
-
 
3
Zixiao Qi (Kevin)
22.11
10,20
 
4
Томас Симеонов
8,10
 
5
Дамян Аракшиев
8,15
 
6
Lara Akkan
8,20
 
7
Теодор Манев
-
 
8
Виктор Василев
8,05
 
Прослушване
24.11.2018
24.11.2018, събота
прослушване на 3 група
Акустични репетиции
24.11.2018
5 минути
11,00
1
Симона Пешева
-
 
2
Елиа Узунова
8,25
 
3
Ай Хасегава
8,30
 
4
Тома Вълков
8,40
 
5
Бояна Николова
8,55
 
6
Надежда Величкова
-
 
7
Зорница Денкова
9,00
 
8
Валентина Тояганова
9,05
 
9
Полина Флориду
8,35
 
10
Мартин Дамянов
9,15
 
11
Велин Куцаров
-
 
12
Дамян Стоев
8,45
 
13
Екатерина Димитрова
8,50
 
14
Антония Хърлева
9,10
 
15
Lianglin Wan
22,11
10,30
 
16
Магдалена Иванова
-
 
Прослушване
24.11.2018
24.11.2018, събота
прослушване на 1 група
Акустични репетиции
5 минути
14,30
1
Delbar Safdarian
22.11
10,35
 
2
Ziyang Chen (called Yang Yang)
22.11
10,40
 
3
Ясена Маркова
24.11
12,40
 
Прослушване
24.11.2018
24.11.2018, събота
прослушване на 2 група
Акустични репетиции
24.11.2018
5 минути
14,40
1
Виктория Елецка
-
 
2
Борис Дюлгеров
12,45
 
3
Доротея Митева
-
 
4
Аврам Генчев
-
 
5
Константин Радев
12,50
 
6
Мария Свинарова
-
 
7
Мартин Висулчев
-
 
8
Диляна Стоянова
12,55
 
9
Християна Харалампиева
13,00
 
10
Даниела Калчева
13,05
 
Прослушване
24.11.2018
24.11.2018, събота
прослушване на 5 група
Акустични репетиции
24.11.2018
5 минути
15,00
1
 Александър Цолов
 13,10
 
 2
 Мария Стоянова
 13,20
 
 3
 Андрей Гичев
 -
 
 4
 Яна Мезеклиева
 -
 
 5
 Емили Цонева
 13,40
 
 6
 Виктор Владков
 14,00
 
 7
 Виктория Влахова
 14,10
 
 8
 Светослав Цифудин
 13,50
 
 9
 Елица Стефанова
 13,30
 
 10
 JONATHAN AL HACHACHE
 14,20
 
11
Александрина Чолакова
-
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg