Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2018 > Регламент

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други специализирани средни и висши музикални институции, които учат пиано, но не като основен инструмент.
 2. Дати и място на провеждане: 22-25 ноември 2018 г. в концертната зала на читалище „Акад. Андрей Стоянов”, ул. „Искър” 62 (карта).
 3. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 4. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 5. Възможно е кандидат да се яви в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на по-горната възрастова група.
 6. Програма:
Пиано соло
а) задължителна пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси

Забележка: Пиесите от соловата програма биха могли да се изпълнят и по ноти.

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси

Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.

Забележка: През настоящата 2018 год. се навършват следните годишнини:
 • 100 години от смъртта на Клод Дебюси и
 • 190 години от смъртта на Франц Шуберт.
Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвидени специални награди.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

 1. Всички участници е необходимо да се регистрират при пристигането си в секретариата на конкурса.
 2. Участниците трябва да се явят половин час преди участието си в конкурсната програма.
 3. Участниците от гр. София могат да проведат акустичните си репетиции в удобно за тях време преди 22.11.2018 г. като предварително уговорят час на телефон 02/9833433 (от 9 до 13 ч., от понеделник до петък).
 4. Сградата ще бъде отворена за разсвирване на 22, 23 и 24.11.2018 г. от 8,00 ч. до 20,30 ч.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло
Група
Години
навършени към 22.11.2018 г.
Времетраене
на изпълнението
I
до 7
до 5 мин.
II
 до 9
 до 8 мин.
III
 до 11
 до 10 мин.
IV
 до 13
 до 12 мин.
V
 до 15
 до 15 мин.
VI-А *
 до 19
 до 17 мин.
VI-Б **
 до 19
 до 17 мин.
VII-А *
 до 25
 до 20 мин.
VII-Б **
 до 25
 до 20 мин.
VIII ***
над 25
 до 20 мин.

* участници, които не учат в музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани институции, но пианото не е техен основен инструмент;
*** без ограничение на възрастта.

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници)
Времетраенето на изпълняваната програма – съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.
Участниците в съставите могат да бъдат и от различна възраст.

Времетраенето може да бъде по-кратко от горепосоченото време за съответната група, но не бива да го надвишава.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

а) Формуляр за участие (може да бъде изтеглен от сайта)
б) Снимка на участника в добра резолюция
в) За Групи II-V - уверение, удостоверяващо в кой клас и в кое училище учи кандидатът
г) За Групи VI-VIII - копие от документ за последна завършена степен на образование в България
д) Банково извлечение за платена регистрационна такса от 40 лв. (за пиано-соло) или 60 лв. (общо за клавирен ансамбъл)
Копия от:
а) акт за раждане за кандидатите до 14 години и
б) лична карта за кандидатите над 14 години
няма да се изпращат по електронен път, а ще се представят лично в момента на регистрация на участника в конкурса.
Документите и таксата могат да се подават:
САМО на email: nchstoianov@abv.bg с попълване и прикачване на специално качения на сайта формуляр.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ - 12 НОЕМВРИ 2018 г.

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501
BIC – SOMBBGSF,
като във вносната бележка се отбелязва ИМЕТО НА УЧАСТНИКА в конкурса.

ВАЖНО: Уважаеми участници, за по-бързото и качествено обработване на документите Ви, моля не чакайте крайния срок за да ги изпратите. Струпването на заявления в последния момент затруднява нашите сътрудници, прави възможни наволни грешки и забавя издаването на традиционната книжка с участниците и тяхната програма.
За справки:
е-mail: nchstoianov@abv.bg
телефони: +359 2 983 3433; +359 877 135115,
както и сайта на читалището http://nchstoianov.com

ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

От тук можете да изтеглите
формуляр за участие - соло (DOC, 35 KB)
формуляр за участие - ансамбли (DOC, 33 KB)
Важно: Формат на заявката по e-mail: RTF; на сканираните документи: JPEG, GIF, PNG.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg