Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2018 > Резултати

V Международен клавирен конкурс „Андрей Стоянов” за любители
22-25.11.2018 г., София

КЛАСИРАНЕ

I група
ПЪРВА НАГРАДА – Ziyang Chen
ПЪРВА НАГРАДА – Delbar Safdarian
ПЪРВА НАГРАДА – Ясена Маркова

II група
ПЪРВА НАГРАДА – Борис Дюлгеров
ПЪРВА НАГРАДА – Христиана Харалампиева
ВТОРА НАГРАДА – Доротея Митева
ВТОРА НАГРАДА – Мартин Висулчев
ВТОРА НАГРАДА – Диляна Стоянова
ТРЕТА НАГРАДА – Виктория Елецка
ТРЕТА НАГРАДА – Даниела Калчева

V възрастова група
ПЪРВА НАГРАДА – Виктор Владков
ПЪРВА НАГРАДА – Виктория Влахова
ПЪРВА НАГРАДА – Светослав Цифудин
ВТОРА НАГРАДА – Елица Стефанова
ВТОРА НАГРАДА – Емили Цонева
ВТОРА НАГРАДА – Мария Стоянова
ТРЕТА НАГРАДА – JONATHAN AL HACHACHE
ТРЕТА НАГРАДА – Яна Мезеклиева
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров – Виктория Влахова
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Франц Шуберт – Виктор Владков
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Франц Шуберт – Яна Мезеклиева
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за музикален феномен – Елица Стефанова

IV група
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Клод Дебюси – Виктор Василев

III група
ПЪРВА НАГРАДА – Дамян Стоев
ПЪРВА НАГРАДА – Екатерина Димитрова
ПЪРВА НАГРАДА – Тома Вълков
ВТОРА НАГРАДА – Полина Флориду
ВТОРА НАГРАДА – Елиа Узунова
ТРЕТА НАГРАДА – Велин Куцаров
ТРЕТА НАГРАДА – Магдалена Иванова
ТРЕТА НАГРАДА – Зорница Денкова
ТРЕТА НАГРАДА – Симона Пешева
ТРЕТА НАГРАДА – Валентина Тояганова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ай Хасегава
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Антония Хърлева
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Надежда Величкова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Мартин Дамянов
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Lianglin Wang

IV група
ПЪРВА НАГРАДА – Адриана Кънева
ПЪРВА НАГРАДА – Виктор Василев
ПЪРВА НАГРАДА – Алекса Райнингер
ВТОРА НАГРАДА – Томас Симеонов
ТРЕТА НАГРАДА – Теодор Манев
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Клод Дебюси – Виктор Василев

VII А група
ПЪРВА НАГРАДА – Мариана Пехливанова

VII Б група
ТРЕТА НАГРАДА – Йордан Богданов
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ян Мънсин и Джоан Сюнджуей

Група клавирни дуа
ПЪРВА НАГРАДА – Адриана Кънева – Виктор Василев
ПЪРВА НАГРАДА – Симеон Божилов – Виктор Братоев
ПЪРВА НАГРАДА – Ziyang Chen (Yang Yang) – Zixiao Qi (Kevin)
ВТОРА НАГРАДА – Александра Станева – Симона Тодорова
ВТОРА НАГРАДА – Емили Цонева – Светослав Цифудин
ТРЕТА НАГРАДА – Цвета Христова – Мария-Радена Божкова
ТРЕТА НАГРАДА – Антония Хърлева – Валентина Тояганова

VIII група
ВТОРА НАГРАДА – Велян Ванков
ТРЕТА НАГРАДА – Lucija Vojnovic
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ивелина Иванова

VI А група
ГРАН ПРИ – Simon Kohlbauer
ПЪРВА НАГРАДА – Александра Станева
ПЪРВА НАГРАДА – Лидия Драготинова
ПЪРВА НАГРАДА – Симеон Божилов
ВТОРА НАГРАДА – Nicola Georgiev
ВТОРА НАГРАДА – Невена Пеева
ТРЕТА НАГРАДА – Ния Михайлова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Симона Тодорова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Любомира Ангелова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Филип Ходжев

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров – Симеон Божилов
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Ференц Лист – Nicola Georgiev
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за най-добро изпълнение на произведение от Клод Дебюси – Невена Пеева

VI Б група
ПЪРВА НАГРАДА – Ангел Касабов
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg