Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2018 > На вниманието на всички участници

  1. Всички участници е необходимо да се регистрират при пристигането си в секретариата на конкурса.
  2. Участниците трябва да се явят половин час преди участието си в конкурсната програма.
  3. Участниците от гр. София могат да проведат акустичните си репетиции в удобно за тях време преди 22.11.2018 г. като предварително уговорят час на телефон 02/9833433 (от 9 до 13 ч., от понеделник до петък).
  4. Сградата ще бъде отворена за разсвирване на 22, 23 и 24.11.2018 г. от 8,00 ч. до 20,30 ч.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg