Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2020 - Архив

Шести международен клавирен конкурс "Андрей Стоянов"

Посветен на 130 години от рождението на композитора
Онлайн
12 - 15 ноември 2020 г.

А. Стоянов
“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”
 
Акад. Андрей Стоянов
Шестото издание на конкурса, посветен на 130 години от рождението  на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, внася новости в своя регламент. Благородната клавирна надпревара, която има за цел освен да излъчи най-достойните победители, същевременно да вдъхне най-вече любов към най-висшето откровение на този свят- музиката на най-малките, децата, които тепърва ще изграждат своя свят! Надяваме се той да е основан на духовни търсения и утвърждаване на ценности, които са далеч от грубия материален свят, за да може един ден Светът да се събуди по-добър.
Такива са били и идеите на патрона на нашия конкурс- акад. Андрей Стоянов, за съжаление забравен от днешната музикална конюнктура, която вижда успеха чрез далеч по-повърхностни и ефектни постижения, обгърнати от добре мотивирани журналисти и блестящи камери.
Но неизменно многобройното участие на пианисти и тяхното високо ниво показва, че философията на акад. Стоянов не е била толкова идеалистична. Заедно с тях ще успеем да пропагандираме и музиката на нашия патрон, която все повече наши съвременници преоткриват.
Предвид световната пандемия от Covid 19, организаторите решиха това шесто юбилейно издание да се състои онлайн-чрез изпращане на записи, предварително качени в световната мрежа You tube. По този начин ще гарантираме здравето на участниците, гостите и журито на конкурса, а само награждаването ще бъде с присъствие на публика при строго спазванена предписаните санитарни изисквания. Наясно сме, че това не замества живото изпълнение. най-малкото, че реалният звук отсъства като качество. Към това се прибавя различните места на запис, често пъти с подръчни средства. Но ако трябва да избираме, избрахме да запазим конкурса в юбилейната година, с което традицията продължава. Надяваме се, че след две години отново ще се срещнем в познатата на повечето от Вас емоционална среда в читалище "Андрей Стоянов" сред окапалите, но колоритни есенни ноемрийски листа.
Неизменно високото ниво на участниците в предишните години доведе до идеята в състезанието да бъдат включени и пианисти от специализираните училища по изкуства. Така юбилейното издание през 2020г. ще разшири още повече своя обхват сред млади музиканти  от България и от чужбина. Освен акцент върху творбите на патрона на конкурса предвид неговата юбилей, ще бъде обърнато специално внимание на световните годишнини—Лудвиг ван Бетовен, Фр. Шопен и П.И. Чайковски. Както и досега, ще бъдет  присъдени специални награди за изпълнение на техни произведения. Успешно се оказа и наличието в програмата на специална група за клавирни ансамбли, която дава уникалната възможност младите пианисти да общуват помежду си чрез средставата на музиката.
Ще опитаме да продължим и с основаната през 2016 г. награда “Виена”, която дава възможност на избрани от журито лауреати да концертират в различни градове в Европа, подпомогнати в организацията от нашите партньори.
Към традиционните прослушвания, тази година организаторите прибяват и конкурс „Пианото“- за литературно съчинение или есе на тема „Какво ми нашепва пианото“. Обем до 2000 думи, или компютърна презентация, изработена в програма по избор. Обем до 20 слайда. Съдържанието да е свързано с приноса за развитието на музикалното изкуство и клавирното творчество на Андрей Стоянов, Фредерик Шопен, Пьотр Илич Чайковски и Лудвиг ван Бетовен.
 Проф. Ростислав Йовчев – артистичен директор на конкурса
 
За шестото издание на Клавирен конкурс „Андрей Стоянов” можем да кажем,че ще е победа на духа на музиката!Всички сме участници в  борбата  за отстояване и превъзмогване на трудностите на  заобикалящата ни реалност.
Поздравявам всички кандидати в  настоящия конкурс, намерили  куража и силата да следват своите стремежи.Вярвам и пожелавам на всички да реализират своите мечти и да достигнат нови музикални хоризонти.
Нека съхраним заедно малкото пламъче,трептящо във всеки участник и го превърнем в творчески успех и прекрасен музикален празник! На добър час!
 Лидия Николова-Жекова
Председател на Народно Читалище „Акад. Андрей Стоянов-2003“
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 6
Logo 7
 
 

 

Откриване на VI международен конкурс за пианисти "Андрей Стоянов"
Онлайн концерт на Ростислав Йовчев, вторник, 10 ноември 2020 г., 19.30 ч.
ЛИНК КЪМ КОНЦЕРТА НА РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват както любители-пианисти (възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други), така и ученици в специализираните училища по изкуствата (групи I-VI).
 2. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 3. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 4. Възможно е кандидат от класацията за любители да се яви в класация за кандидати от специализирани музикални институции, както и в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на по-горната възрастова група.
 5. Място и дата на провеждане:
  Онлайн: чрез изпращане на линк към цялостен запис на изискваната програма в You tube до 31.10.2020 г.
  Събития с присъствие на публика:
  • Официално откриване на конкурса - 10 ноември 2020 г., 18 ч.:
  рецитал на проф. Ростислав Йовчев
  Зала НМА “Проф. П. Владигеров”
  (карта)
  Пиеси от А.Стоянов
  • Награждаване и концерт на лауреатите - 15 ноември 2020 г., 11.30 ч.,
  Зала НМА “Проф. П. Владигеров”
 6. Награждаване и концерт на лауреатите: 15 ноември 2020 г., 11.30 ч., Зала НМА „Проф. Панчо Владигеров“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 (карта).
 7. Програма:
Пиано соло (всички групи без VIб)
а) пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси
Забележка:  Пиесите от програмата за любители биха могли да се изпълнят и по ноти.
Група VIб (специализирани муз. институции)
а) Андрей Стоянов – Сонатина
б) Първа част от Соната от Л.в. Бетовен (без Оп. 49 №1 и 2), оп. 53, оп. 57, оп.81а и последните пет сонати)
в) свободна програма

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.
 
През настоящата 2020 год. се навършват следните годишнини:
 • 130 години от роджението на Андрей Стоянов,
 • 250 години от рождението на Л. в. Бетовен,
 • 210 години от рождението на Фр. Шопен и
 • 180 години от рождението на П. И. Чайковски.
Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвидени специални парични награди.

 
НАГРАДИ
Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II, III място – предметна, или парична награда.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло
Група
Години
навършени към 31.10.2020 г.
Времетраене
на изпълнението до:
I
до 7
5 мин.
II
до 9
8 мин.
III
до 11
10 мин.
IV
до 13
12 мин.
Vа *, ***
до 15
15 мин.
Vб **
до 15
17 мин.
VIа *, ***
до 19
17 мин.
VIб **
до 19
20 мин.
VIIа *
до 25
20 мин.
VIIб ***
до 25
20 мин.
VIII (над 25 г.)
без ограничение на възрастта
20 мин.
* обучаващи се извън музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани музикални институции
*** участници, които учат в специализирани музикални институции, но пианото не е техен главен инструмент

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници), без ограничение на възрастта
Времетраенето на изпълняваната програма - съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин. Участниците в съставите могат да бъдат и от различна възраст.
 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Информация: тел. 02/9833433,  0877 13 5115
Документите могат да се подават САМО дистанционно чрез формуляр за кандидатстване или ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ (за тези които нямат достъп до интернет), с разпечатване на хартиен носител и подаване лично в читалище „А. Стоянов“ - ул. „Искър” 62 (карта), София, (9-15 ч., без събота и неделя), най-късно до 31 октомври 2020 г.
Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF,
като във вносната бележка се отбелязва ИМЕТО НА УЧАСТНИКА в конкурса.
Прилагат се следните документи:
1. Снимка на участника в добра резолюция
2. Служебна бележка от училището, в което учи участникът, в която се указва точната дата на раждане.
3. Линк към ЦЯЛОСТЕН запис на конкурсната програма в световната платформа YouTube, изписан под изредените пиеси в раздела "Програма" в регистрационната форма.
4. Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лева за соло пиано, или 50 лева за целия ансамбъл. Обръщаме внимание, че таксата за участие в конкурса тази година е 60 лв. (соло) и 100 лв. (ансамбъл) като организационният комитет поема половината от сумата на БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg