Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2020 > Резултати

Резултати от Шестия Международен Конкурс за пианисти
„Андрей Стоянов”

II група
Магдалена Ангелова – първа награда
Изабел Саркисян – втора награда
Божидара Каракичева – втора награда
Диляра Ибрахим – трета награда
Мариан Стефанов – трета награда
III група
Борис Дюлгеров – първа награда
Христиана Харалампиева – втора награда
Christian Hsieh – втора награда
Диляна Стоянова – трета награда
Грациела Кънина – трета награда
Константин Радев – поощрение
IV група
Артур Калчев - първа награда
Екатерина Димитрова - втора награда
Тома Вълков  - втора награда
Калоян Стоянов – втора награда
Полина Флориду – трета награда
V група
Виктор Василев – първа награда
Адриана Кънева - втора награда
Надежда Ангелова – втора награда
Андрея Манчева – втора награда
Cyrus Chan – трета награда
Теодор Манев – поощрение
VI А група
Виктор Владков – първа награда
Любомира Ангелова – втора награда
Светослав Цифудин – втора награда
Дарин Крумов – трета награда
Александра Полежанова – трета награда
Иво Стоянов – поощрение
Кристиян Станчев – поощрение
VII група
Brenden Jerermy Davis – първа награда
Ния Сирма Петрова – втора награда
VIII група
Ian McIntosh Roy – първа награда
Иванка Чапарова – поощрение

Клавирно дуо
Александра Станева - Симона Тодорова – първа награда
Любомира Ангелова - Светослав Цифудин – втора награда
Виктор Василев - Полина Флориду – трета награда
Даримира Стоянова - Михаил Стоянов – трета награда

Специални награди
Виктор Владков – Grand Prix
Александра Полежанова - Награда за най-добро изпълнение на произведение от А. Стоянов
Виктор Василев - Награда за най-добро изпълнение на произведение от П. Ил. Чайковски
Борис Дюлгеров - Награда за най-добро изпълнение на произведение от Л. ван Бетховен
Ian McIntosh Roy - Награда за най-добро изпълнение на произведение от Ф. Шопен
Божидара Каракичева  - награда "Най-млад" участник
Награда „Виена“
Магдалена Ангелова,
Диляна Стоянова,
Артур Калчев,
Виктор Владков,
Александра Станева - Симона Тодорова
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg