Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2022

Седми международен клавирен конкурс "Андрей Стоянов"

Онлайн

16 - 20 ноември 2022 г.

А. Стоянов
“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”
 
Акад. Андрей Стоянов
Седмото издание на конкурса, посветен на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, внася новости в своя регламент. Предвид световната пандемия от Covid 19, организаторите решиха това седмо издание да се състои онлайн - чрез изпращане на записи, предварително качени в световната мрежа You tube. Участниците в 1, 2, 3, 4, 5а, 5б групи в категория Соло пиано имат възможност да се явят пред журито на живо или да се представят онлайн, като отбележат това във формата за кандидатстване. При налагане на по-строги ограничителни мерки, конкурсът ще се проведе за всички участници онлайн. По този начин ще гарантираме здравето на участниците, гостите и журито на конкурса, а само откриването и награждаването ще бъдат с присъствие на публика при строго спазване на предписаните мерки.
Освен акцент върху творбите на патрона на конкурс ще бъде обърнато специално внимание на световните годишнини на Йозеф Хайдн, Клод Дебюси, Муцио Клементи, Веселин Стоянов и Александър Райчев. Както и досега, ще бъдат присъдени специални награди за изпълнение на техни произведения. Ще бъде присъдена специална награда на името на проф. д-р Ростислав Йовчев. Успешно се оказа и наличието в програмата на специална група за клавирни ансамбли, която дава уникалната възможност младите пианисти да общуват помежду си чрез средствата на музиката. Ще опитаме да продължим и с основаната през 2016 г. награда “Виена”, която дава възможност на избрани от журито лауреати да концертират в различни градове в Европа, подпомогнати в организацията от нашите партньори.
 
Logo 1
Logo 2
Logo 3
 
Logo 6
Logo 7
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват както любители-пианисти (възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други), така и ученици в специализираните училища по изкуствата (групи I-VI).
 2. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 3. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 4. Възможно е кандидат от класацията за любители да се яви в класация за кандидати от специализирани музикални институции, както и в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на по-горната възрастова група.
 
Дати и място на провеждане:
Онлайн и присъствено: чрез изпращане на заявка за участие до 31.10.2022 г.
Обявяване на резултатите на 19 ноември 2022 г.

Събития с присъствие на публика:
 • Официално откриване на конкурса - 18 ноември 2022 г., 19 ч.:
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” - 2003 
  (карта)

 • Конкурсна програма V А, IV, II, VI А, VI Б групи - 18 ноември 2022 г., 12 ч.
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” - 2003 (карта)

 • Конкурсна програма I, III групи и клавирни ансамбли - 19 ноември 2022 г., 10 ч.
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” - 2003 (карта)
 • Награждаване и концерт на лауреатите - 20 ноември 2022 г., 11.30 ч.,
  Зала НМА Проф. П. Владигеров” (карта)
 
Програма:
Пиано соло (всички групи без VIб)
а) пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси
Забележка:  Пиесите от програмата за любители биха могли да се изпълнят и по ноти.
Група VIб (специализирани муз. институции)
а) Андрей Стоянов – пиеса или част от Сонатина
б) Първа част от Соната от Л. в. Бетовен (без Оп. 49 №1 и 2), оп. 53, оп. 57, оп.81а и последните пет сонати)
в) свободна програма

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.
 
През настоящата 2022 год. се навършват следните годишнини:
 • 290 години от рождението на Йозеф Хайдн,
 • 160 години от рождението на Клод Дебюси,
 • 270 години от рождението на Муцио Клементи,
 • 120 години от рождението на Веселин Стоянов,
 • 100 години от рождението на Александър Райчев.
Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвидени специални парични награди.
 

 
НАГРАДИ
Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II, III  място – предметна или парична награда.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло
Група
Години
навършени към 31.10.2022 г.
Времетраене
на изпълнението до:
I
до 7
5 мин.
II
до 9
8 мин.
III
до 11
10 мин.
IV
до 13
12 мин.
Vа *, ***
до 15
15 мин.
Vб **
до 15
17 мин.
VIа *, ***
до 19
17 мин.
VIб **
до 19
20 мин.
VIIа *
до 25
20 мин.
VIIб ***
до 25
20 мин.
VIII **** (над 25 г.)
без ограничение на възрастта
20 мин.
* обучаващи се извън музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани музикални институции
*** участници, които учат в специализирани музикални институции, но пианото не е техен главен инструмент
**** непрофесионалисти

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници), без ограничение на възрастта
Времетраенето на изпълняваната програма - съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.

 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Документите могат да се подават до 31.10.2022 г.  дистанционно чрез формата за заявка на сайта:
http://nchstoianov.com/konkurs_kandidatstvane.html
 
Прилагат се следните документи:
1. Снимка на участника в добра резолюция
2. Служебна бележка от училището, в което учи участникът, в която се указва точната дата на раждане.
3. Линк към цялостен запис на конкурсната програма в групата, в която участва кандидата, качена в световната платформа You tube, изписан под изредените пиеси в раздела „Програма” в регистрационната форма.
4. Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лева за соло пиано, или 50 лева за целия ансамбъл. Обръщаме внимание, че таксата за участие в конкурса тази година е 60 лв. (соло) и 100 лв. (ансамбъл) като организационният комитет поема половината от сумата на българските участници.

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF,
Във вносната бележка се вписва основание заплащане - Участие в конкурс и името на участника.
За информация: http://nchstoianov.com/kontakti.html
 
Конкурсът се реализира с финансовата подкрепа на Столична Община.
·  Конкурсна програма V A, IV, II, VI A, VI Б групи - 18 ноември 2022 г., 12 ч.
Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов”
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg