Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2022 > Резултати

Резултати
от Седмия Международен Конкурс за пианисти
„Андрей Стоянов”
18 – 20 ноември 2022 г.

 
Журито в състав:
Проф. Евгения Симеонова – председател на журито
Проф. Маркус Праузе – член на журито
Антоанета Воденичарова – член на журито
Евгени Желязков – член на журито
Веселин Нинов – член на журито
Цветелина Димчева – член на журито

ПРИСЪДИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

I група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Невин Халил

II група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Никол Кисьова и Траян Атанасов
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал –  Бориса Рачич
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Рая Гьолски

III група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Ваяна Колева и Габриела Сурджийска
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Делия Георгиева, Августина Павлова, Божидара Каракичева и Лорен Николова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Мария Александрова, Ангела Димитрова и Андрей Александров
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Маги Калустян

IV група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Николай Цветков
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Алина Бойчева и Christian Hsieh
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Деница Григорова, Елиа Узунова и Диляна Стоянова
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Радина Божинова

V А група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Полина Флориду
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Ай Хасегава
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Артур Калчев и Felicia Jade Garramone  
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Магдалена Иванова

V Б група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Бояна Бъчварова

VI А група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Timothy Pang
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Адриана Кънева и Лилия Апостолова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Веселин Желев

VI Б група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Тианиу Чжоу

VIII група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Маня Манова и Иванка Чапарова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Ивелина Кадири

Клавирни ансамбли

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Мария Венелинова – Августина Павлова
 
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
GRAND PRIX Награда  на името на проф. Ростислав Йовчев
Николай Цветков

Награда за най-добро изпълнение на произведение от А. Стоянов
Габриела Сурджийска и Timothy Pang
Награда за най-добро изпълнение на произведение от Клод Дебюси
Тианиу Чжоу

Награда за най-добро изпълнение на произведение от Веселин Стоянов
Алина Бойчева

Награда за най-добро изпълнение на произведение от Александър Райчев
Полина Флориду
 
НАГРАДА „ВИЕНА“
Невин Халил, Никол Кисьова, Траян Атанасов, Ваяна Колева, Габриела Сурджийска, Николай Цветков, Алина Бойчева,  Timothy Pang, Полина Флориду, Тианиу Чжоу,
дуо Мария Венелинова – Августина Павлова

 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg