Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2022 > Съобщение за участниците в концертната програма

За участниците в концертната програма е осигурена възможност за разсвирване и акустични репетиции от 9,30 ч. до 11,15 ч. в НМА "П. Владигеров"
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg