Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс / Competition > Пиеси от А. Стоянов / Music from A. Stoyanov

Следващите PDF файлове съдържат множество клавирни пиеси от Андрей Стоянов. Всеки участник може да избере по свое желание.

Част 1 ("На полето") (PDF, 3 МВ)
Част 2 ("Българска рапсодия") (PDF, 324 KB)
Част 3 ("По слънчеви пътеки" - 1) (PDF, 4 МВ)
Част 4 ("По слънчеви пътеки" - 2) (PDF, 3.8 МВ)
Част 5 ("По слънчеви пътеки" - 3) (PDF, 2.8 МВ)
Част 6 ("Сонатина, Лирични пиеси и др.") (PDF, 4.1 МВ)
Съдържание (DOC, 29 KB)
You can download music from A. Stoyanov - PDF files Part 1 to Part 6 here:
 

Part 1 - 3 МВ
Part 2 - 324 КВ
Part 3 - 4 МВ
Part 4 - 3.8 МВ
Part 5 - 2.8 МВ
Sonatina, Lyric pieces, etc. - 4.1 МВ
Contents Sheet (RTF, 49 KB)
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg