Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Новини

2023

  • Професор Красимир Тасков предлага регулярни индивидуални занимания по композиция и пиано в читалище Андрей Стоянов, с насоки и познания в областта на хармонията и анализа, за ефективно обучение и участие в национални и международни конкурси за млади изпълнители и творци.
 
 
 

2021

Събития и фестивали в НЧ “Акад. Андрей Стоянов-2003” през 2021 г.

Ще се радваме да станете част от инициативите на Читалището през 2021г.:
15 – 16 май 2021 – Фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални школи при Софийските читалища

Домакин – Народно читалище  “Акад. Андрей Стоянов-2003”

Такси за участие: Оркестър – 35 лева.

        Ансамблова формация – 20 лева.
        Индивидуални изпълнители – 15 лева.

Документите и таксата за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа - 1880” на 4 и 5 май от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Читалище “Константин Величков-1979” – тел: 824 49 73

Народно читалище “Акад. Андрей Стоянов-2003” – тел: +359 894377409

Народно читалище “Роден край -1931” – тел: 822 32 28                   

Юни 2021 – Обща художествена изложба.

31 май подреждане на изложбата

1 юни от 17.30 часа откриване на изложбата във фойаето на театър „Открита сцена” /“Сълза и смях“

Такса за участие – 20 лева за школа. Представените за участие творби да бъдат в паспарту 50 Х 70, надписани на компютър или машина и да не надвишават 6 броя от школа. Ръководителите на школите-участници в изложбата носят картините и участват в подреждането на изложбата ден преди откриването.

Таксата за участие се внася в НЧ “Славянска беседа” на 12 и 13 май от 14.00 до 16.00 часа

За въпроси, свързани с участие в изложбата се свържете с организаторите:

Народно читалище “Славянска беседа -1880 ” – тел: 02 / 988 28 09

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946 ” – тел: 02 / 983 29 61

28 и 29 май 2021 – Фестивал на вокалното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Братя Миладинови-1917”

Такси за участие: Хорова формация – 30 лева.

                              Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксата за участие се внасят в читалище “Райко Алексиев-1947”
на 19 и 20 май от 11.00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:
Народно читалище “Р. Алексиев-1947” – тел: 02 / 952 57 61

Народно читалище “Хр. Смирненески-1945”  – тел: 02 / 952 06 42

Народно читалище „Братя Миладинови – 1917“  тел: 02 / 857 21 31

26 и 27 юни 2021 – Фестивал на театралното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Славянска беседа-1880”

Такси за участие: Пиеса до 30 минути – 50 лева.

                                Пиеса от 30 до 50 минути - 70 лева

                                Пиеса над 50 минути - 100 лева

Заявленията и таксите за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа”

на 9 и 10 юни от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се свържете с организаторите:

Народно читалище “Н. Й. Вапцаров - 1922” – тел: 02 / 855 20 48

Народно читалище “Славянска беседа - 1880”  – тел: 02 / 988 28 09

26 юни 2021 – Фестивал на танцовото изкуство /класически, фолклорни, характерни, модерни и др. танци/.

Домакин – Народно читалище “Аура -1929”

Такси за участие: Ансамблово изпълнение – 50 лева.

                              Групи - 40 лева

                              Танцова двойка - 20 лева

                              Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксите за участие се внасят в Народно читалище “Цанко Церковски-1946” на 7 и 8 юни от 11.00 до 17.00 часа

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Аура-1929” – тел: 02 / 822 16 18

Народно читалище “Цанко Церковски-1946” – тел: 02 / 983 29 61

Фестивалите ще бъдат журирани от изтъкнати творци и педагози. Класираните изпълнители ще участват в заключителния за всеки един фестивал концерт. Таксите за участие са за присъщи на всеки фестивал разходи: афиши, жури, грамоти, дипломи, награди. Можете да ги внесете на ръка срещу квитанция или по банков път в сметката на ССНЧ:

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК София – клон Аксаков IBAN – BG36UNCR76301077525159

BIC - UNCRBGSF

 
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg