index banner
Начало
Дейности
Конкурс
Конкурс
Галерия
Контакти


Андрей Стоянов

А. Стоянов

Награда Награда
Награди от конкурси

Читалище "Академик Андрей Стоянов" е учредено през 2003 година с цел съхраняване националните традиции и откликване на културните и образователните нужди на гражданското общество.

В съвременния си вид читалището запазва дейността на създадената през 1952 г. първа музикална школа в България, създадена от Райна Томалевска, София Пройнова и Иван Кайтазов. Професионалната преподавателска работа бързо налага школата като музикално-методически център за цялата страна. По неин образец е създаден първият Правилник на детските музикални школи.

Школата е първенец в многобройни прегледи, конкурси и фестивали. Наградена е с орден "Кирил и Методий", почетния знак на СГНС и "Златна лира" на СБМТД. Генерирала е музикални кадри, заемащи позиции в национални институции като НМА, НМУ, оркестри, медии, поп-култура.Читалището предлага и по-мащабни участия като фестивал-конкурсите "С крилете на музиката" и този на Младите инструменталисти към Софийските читалища, организиран съвместно със ССНЧ. По случай 55-та годишнина в музикалната школа бе обявена "Открита музикална сцена", която дава възможност за изява на външните участници и поредица от съвместни прояви.

През 2010 г. съвместно с фондация "Арденца" бе проведено първото издание на международния фестивал "Академик Андрей Стоянов", в рамките на който протича първи международен конкурс за пианисти непрофесионалисти "Vivapiano". Читалището разполага с концертен салон със 120 места и два рояла, единият от които "Bluethner".