Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс Competition

ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН
КЛАВИРЕН КОНКУРС "АНДРЕЙ СТОЯНОВ"

СОФИЯ, 14-17 ноември 2024

Конкурс "Пианото", 2020


EIGHT INTERNATIONAL
PIANO COMPETITION "ANDREI STOYANOV"


Sofia, 14-17 November 2024


 Акад. А. Стоянов

Добре дошли на VIII Международен клавирен конкурс "А. Стоянов"


Welcome to VIII International Piano Competition "A. Stoyanov"


 ВАЖНО!

За участниците в концертната програма е осигурена възможност за разсвирване и акустични репетиции от 9,30 ч. до 11,15 ч. в НМА "П. Владигеров"

 

Начало

Читалище "Академик Андрей Стоянов" е учредено през 2003 година с цел съхраняване националните традиции и откликване на културните и образователните нужди на  обществото.

В съвременния си вид Читалището запазва дейността на създадената през 1952 г. първа музикална школа в България, основана от Райна Томалевска, София Пройнова и Иван Кайтазов. Професионалната преподавателска работа бързо налага школата като музикално-методически център за цялата страна. По неин образец е създаден първият Правилник на детските музикални школи.
 
Школата е генерирала  музикални кадри, заемащи позиции в национални институции като НМА, НМУ, оркестри, медии, поп-култура. Предлага и по-мащабни участия като фестивал-конкурсите "С крилете на музиката"; Младите инструменталисти към Софийските читалища, организиран съвместно със ССНЧ. По случай 55-та годишнина в музикалната школа бе обявена "Открита музикална сцена", която дава възможност за изява на външните участници и поредица от съвместни прояви.
През 2010 г. Читалището основава Международен конкурс за пианисти-любители "Андрей Стоянов", и го провежда на всеки две години.
 /chitalishte/bruthner.jpg
 Читалището разполага с два рояла, единият от които концертен "Bluethner". Те са разположени в салон с 120 места, подходящ за провеждане на:
- клавирни, солови, камерни, хорови концерти и репетиции.
- презентации
- литературни четения
- лекции и семинари
- научни конференции и пленери
- фестивали и конкурси
- танцови и театрални семинари, обучения и спектакли
- работилници и майсторски класове по изкуства.

Школата е първенец в многобройни прегледи, конкурси и фестивали. Наградена е с:

- орден "Кирил и Методий"
- почетния знак на СГНС
- "Златна лира" на СБМТД.
 
/chitalishte/nagrada_1.gif/chitalishte/nagrada_2.gif
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg