Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Начало

/chitalishte/a_stoianov_1.jpg

Андрей Стоянов
Читалище "Академик Андрей Стоянов" е учредено през 2003 година с цел съхраняване националните традиции и откликване на културните и образователните нужди на гражданското общество.

В съвременния си вид читалището запазва дейността на създадената през 1952 г. първа музикална школа в България, създадена от Райна Томалевска, София Пройнова и Иван Кайтазов. Професионалната преподавателска работа бързо налага школата като музикално-методически център за цялата страна. По неин образец е създаден първият Правилник на детските музикални школи.
Школата е първенец в многобройни прегледи, конкурси и фестивали. Наградена е с орден "Кирил и Методий", почетния знак на СГНС и "Златна лира" на СБМТД. Генерирала е музикални кадри, заемащи позиции в национални институции като НМА, НМУ, оркестри, медии, поп-култура. Читалището предлага и по-мащабни участия като фестивал-конкурсите "С крилете на музиката" и този на Младите инструменталисти към Софийските читалища, организиран съвместно със ССНЧ. По случай 55-та годишнина в музикалната школа бе обявена "Открита музикална сцена", която дава възможност за изява на външните участници и поредица от съвместни прояви.
/chitalishte/nagrada_1.gif/chitalishte/nagrada_2.gif

Награди от конкурси
/chitalishte/bruthner.jpg
Читалището разполага с концертен салон със 120 места и два рояла, единият от които "Bluethner".
През 2010 г. съвместно с фондация "Арденца" бе проведено първото издание на международния фестивал "Академик Андрей Стоянов", в рамките на който протича първи международен конкурс за пианисти непрофесионалисти "Vivapiano".
Тази прекрасна идея се подема от ръководството на читалище "Андрей Стоянов", което впоследствие организира още 4 издания на конкурса, който се отделя от фондация "Арденца" и е популярен с името Международен конкурс за пианисти-любители "Андрей Стоянов". Ръководният екип включва проф. д-р Ростислав Йовчев, артистичен директор, на конкурса, Лидия Николова-Жекова, председател на НЧ "Андрей Стоянов" заедно със своите колежки Елена Еринина и Цветанка Бозова.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: 02 983 3433
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 882443411 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg