Начало

Читалище “Академик Андрей Стоянов” е учредено през 2003 година с цел съхраняване националните традиции и откликване на културните и образователните нужди на обществото.

В съвременния си вид Читалището запазва дейността на създадената през 1952 г. първа музикална школа в България, основана от Райна Томалевска, София Пройнова и Иван Кайтазов. Професионалната преподавателска работа бързо налага школата като музикално-методически център за цялата страна. По неин образец е създаден първият Правилник на детските музикални школи.

Школата е генерирала музикални кадри, заемащи позиции в национални институции като НМА, НМУ, оркестри, медии, поп-култура. Предлага и по-мащабни участия като фестивал-конкурсите “С крилете на музиката”; Младите инструменталисти към Софийските читалища, организиран съвместно със ССНЧ. По случай 55-та годишнина в музикалната школа бе обявена “Открита музикална сцена”, която дава възможност за изява на външните участници и поредица от съвместни прояви.
През 2010 г. Читалището основава Международен конкурс за пианисти-любители “Андрей Стоянов”, и го провежда на всеки две години.

Читалището разполага с два рояла, единият от които концертен “Bluethner”. Те са разположени в салон с 120 места, подходящ за провеждане на:

 • клавирни, солови, камерни, хорови концерти и репетиции.
 • презентации
 • литературни четения
 • лекции и семинари
 • научни конференции и пленери
 • фестивали и конкурси
 • танцови и театрални семинари, обучения и спектакли
 • работилници и майсторски класове по изкуства.

Школата е първенец в многобройни прегледи, конкурси и фестивали. Наградена е с:

 • орден “Кирил и Методий”
 • почетния знак на СГНС
 • “Златна лира” на СБМТД.

горе