Конкурс 2012

Втори международен клавирен конкурс за любители
“Андрей Стоянов”
16 – 18 ноември 2012 г.

С идеята да се пропагандира творческото дело на основателя на българската клавирна школа – пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик Андрей Стоянов, читалището, носещо неговото име, за втори път организира Конкурс за пианисти-аматьори.

Със своята дългогодишна дейност музикалните школи към читалищата в България възпитават поколения български младежи. Част от тях продължават в трудния път на музикалното изкуство, а други запазват своята любов към истинските ценности в изкуството и са най-ценната за професионалистите публика.

Делото на Андрей Стоянов е може би това, което истински мотивира младите хора да не се отказват пред трудностите в овладяването на инструмента и да останат верни на всеотдайността, която е необходима за всеки, който е в досег с творчеството в музиката.

Стоянов е един от тези българи, без които нямаше да имаме духовните постижения, които днес ни правят горди на европейската културна сцена. Той попива всичко най-ценно от традициите на европейската клавирна школа, изгражда своето високо професионално майсторство и може да се счита за един от първите професионални български пианисти. Неговите сказки по музикални и общокултурни проблеми се превръщат в ценни теоретични мисли, които засягат развитието на изкуството въобще.

Неговите книги “Творчески идеализъм”, “Магията на музиката”, “Живот, блян, изкуство” и др. ясно показват философията на човек, чийто идеал е свързан с мисълта за дълбокия хуманизъм на изкуството и мечтата за общо братство и човеколюбие.

Бихме се радвали, ако част от заложените идеи за естетическо възпитание на младите, намерят своя израз в благородната надпревара.

доц. Ростислав Йовчев

горе


горе


РЕЗУЛТАТИ

Основно класиране (PDF, 407 Kb)

РЕЗУЛТАТИ I група
I награда – Ани Тенчева Тенева  
II награда – Кая Симеонова Илинска
II награда – Мария Дилянова Стоянова
III награда – Филип Росен Колев
III награда – Йордан Александров Ценов
поощрение – Мария Велкова Зашева
поощрение – Яна Борилова Мезеклиева

РЕЗУЛТАТИ II ГРУПА
I награда- Хасан Игнатов
II награда – Лора Мартинова Маркова
II награда – Надежда Иванова Георгиева  
II награда – Илия Симеонов Илински
III награда – Виктор Цветанов Владков
III награда – Надежда Николаева Александрова
III награда – Александър Бернар Бьоттер
поощрение – Ибрахим Игнатов

РЕЗУЛТАТИ III група
I награда – Мина Стоева Недин
I награда Андреа Корнеану
II награда Зорница Веселинова Коцева
II награда Делян Йорданов Илиев
II награда Ниа-Сирма Мариан Петрова
II награда Георги Даниелов Йорданов
III награда Лидия Валентинова Драготинова
III награда Румяна Калинова Панайотова
III награда Tина Божидарова Панова
III награда Йохан Енгелхарт
III награда – Силвия Атанасова Занкова
поощрение – Мария Хайдушка

РЕЗУЛТАТИ IV ГРУПА
I награда – Георги Йорданов Василев
II награда – Илия Лазаров
III награда – Александра Симеонова
поощрение – Кристиан Боюклиев  
поощрение – Mirciu Diana Elena / Romania

РЕЗУЛТАТИ V ГРУПА
I награда – Tина Владимирова Владимирова
II награда  – Емануил Огнянов Иванов
III награда – Любомир Росенов Цветков

РЕЗУЛТАТИ  VI А група
I награда- Никола Петев Георгиев
II награда-Andreas Papadopoulos
III награда-Александър Цанков Бошнаков
III награда-Величка Мариева Христева
Поощрение  – Надежда Константинова Сивенова

РЕЗУЛТАТИ VI Б група
II награда – Йоана Петрова

РЕЗУЛТАТИ  VII група
II награда – Ивана Калинова Сотирова
III награда – Андрей Велков

РЕЗУЛТАТИ  VIII група
I награда- Александър Константинов
II награда – Йонита Григорова
II награда – Мартин Йорданов Чуров

ЖУРИ
 
Председател:
проф. Ружка Чаракчиева – НМА „Проф. П. Владигеров”
 
Членове:
проф. Ивелина Иванчева – НМА „Проф П.Владигеров”
доц. Ростислав Йовчев – НМА „Проф. П. Владигеров”
доц. Андрей Еною-Пънцариу – Национален колеж по изкуствата – Яж, Румъния
Катя Тодорова – клавирен педагог – Гарлих, Германия
Хатира Ахмедли Джафер – Държавна Консерватория – Анкара, Турция

JURY
 
Chairman:
Professor Ruzhka Tcharaktchieva – NMA “Prof. P. Vladigerov” Sofia, Bulgaria
 
Memberships:
Professor Ivelina Ivancheva – NMA “Prof. P.Vladigerov” Sofia, Bulgaria
Assoc. Prof. Rostislav Yovchev – NMA “Prof. P. Vladigerov” Sofia, Bulgaria
Assoc. Prof. Andrei Enoiu-Pantsariu – National College of Art Iash, Romania
Katja Todorowa – piano pedagogue – Garlih, Germany
Hatira Ahmedli Cafer – State Conservatory – Ankara, Turkey

горе


ГРАМОТА

горе