Хотели / Hotels

(DOC, 34 Kb)

Участниците в Международния конкурс за пианисти „Андрей Стоянов“ осигуряват сами и за собствена сметка пребиваването си в София през дните на конкурса.
Организаторите могат да препоръчат проверени и разумни като цени хотели в центъра на града, които имат удобна локация и транспорт до мястото на провеждане на конкурса. Те са следните:

Хостел „Е спорт“ (100 м от читалището) (карта)
“Дунавапартхотел”  (100 м от читалището) (карта)
Хотел “Славянска беседа” (700 м от читалището) (карта)
Хотел “Света София” (1.5 км от читалището) (карта)
Хотел “Мадрид” (близо до гара Подуяне; 2 км от читалището; трамваи 20, 22, 23) (карта)
Хотел “Поп Богомил” (600 м от читалището) (карта)
Апартамент “Невски”, (300 м от читалището) (карта)
Апартамент “Раковски”, Раковски 111 (200 м от читалището) (карта)

Използвайте също сайтовете за резервация:  
Booking.com, Еsky, Trivago.

(DOC, 31 Kb)

The contestants of the International Competition for pianists “Andrei Stoyanov” covered by themselves  the Travel and accommodation expenses.
Organizers would like to recommend comfortable hostels and hotels in reasonable prices, situated in Sofia city center. They have a convenient location and transportation to the hall, where the competition will take place. They are as follows:

Hostel “E-sport” (100 mtrs. from the hall) (map)
Dunav apartshotel (100 mtrs. from the hall) (map)
Hotel “Slavyanska beseda” (700 mtrs. from the hall) (map)
Hotel “Sveta Sofia” (1500 mtrs. from the hall) (map)
Hotel “Madrid” (near “Poduyane” station, a 2 kms. from the hall. You can use the trams 20, 22, 23; 7 minutes on travel.) (map)
Hotel “Pop Bogomil” (600 mtrs. from the hall) (map)
Apartment “Nevski”, Vrabcha str. 18, (300 mtrs. from the hall) (map)
Apartment “Rakovski”, Rakovski str. 111, (200 mtrs. from the hall) (map)

You can use also the following sites for Internet booking:
Booking.com, Еsky, Trivago.

горе / top