Контакти

Председател на читалището

Лидия Николова
+359 894377409

Заповядайте!

Имейл / e-mail: nchstoianov@abv.bg
Тел.: 02 983 3433
Адрес: ул. Искър 62, София 1000 (карта)
Address: Sofia, Iskar str. 62 (map)


    горе / top