Проект “Пианото”

“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”

Акад. Андрей Стоянов

В резултат на дългогодишната ни практика като преподаватели по пиано, при провеждането на наблюдения, срещи и обсъждания, изводите, които направихме по повод намаляващия интерес към клавирната музика и обучение по пиано в последните години ни насочиха към необходимостта от провеждане на политики за провокиране, развиване и стимулиране на интереса към клавирното изкуство.
През 2020 г. поставихме началото на образователната програма „Пианото“, с която разчитаме да подпомогнем надграждането на уменията и знанията, придобивани и натрупвани в училище както и да допринесем за повишаване на културната грамотност и вкуса към клавирното изкуство на подрастващите.
Представяме ви три видеофилма, представящи приноса за развитието на музикалното изкуство и клавирното творчество на различни композитори, чиито годишнини отбелязваме през 2020 година – Андрей Стоянов, Пьотр Илич Чайковски и Лудвиг ван Бетовен. Артистичният директор на конкурса за пианисти „Андрей Стоянов“ – проф. д-р Ростислав Йовчев и настоящи и бивши възпитаници на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ записаха и изработиха тези филми, които могат да бъдат използвани в часовете по музика, литература, изобразително изкуство, информационни технологии.

Образователен видеофилм
“Бетовен”
Образователен видеофилм
“Чайковски”
Образователен видеофилм
“Андрей Стоянов”

Средство за мотивиране на интереса на учениците към клавирното изкуство е и конкурсът „Пианото“ за изработка на компютърна презентация или написване на съчинение /есе/ на тема „Какво ми нашепва пианото“.
През ноември 2020 г. приключи първият етап от конкурса. 

НАГРАДИ

Направление литературно съчинение или есе на тема „Какво ми нашепва пианото“
ТРЕТА ГРУПА
Любомира Ангелова – първа награда
Андреана Манолова – трета награда
Ивана Илиева – трета награда

Направление компютърна презентация
ВТОРА ГРУПА
Ивет Иванова – първа награда
Натела Митева – поощрение
Яна Ангелова – поощрение

ТРЕТА ГРУПА
Дима Димчева – първа награда
Станимира Младенова – втора награда
Жулиян Желязков – трета награда
Аляра Исмаил – трета награда

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „АНДРЕЙ СТОЯНОВ“
– Любомира Ангелова

Може да видите есето и презентацията на първите награди на следния линк:
https://galerianadumite.bg/index.php/proekt-pianoto/

НАГРАДА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ“
Катя Капарашева – учител по музика в 33 ОУ „Санкт Петербург“, София
Паулина Мартинова – учител по български език и литература в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово
Меглена Вергилова – учител в 105 СУ „Атанас Далчев, гр. София
Цветанка Александрова – учител по музика в СУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Награждаването ще се осъществи в залата на НЧ „Акад. Андрей Стоянов“ след 21.12.2020 г., като датата ще бъде съобщена допълнително.

Регламент на конкурса
Цели: провокиране на творческите търсения на децата и младежите, насочване на интереса им към приноса за развитието на музикалното изкуство и клавирното творчество на композитори, чиито годишнини отбелязваме през 2020 година – Андрей Стоянов, Фредерик Шопен, Пьотр Илич Чайковски и Лудвиг ван Бетовен.
Конкурсът ще се проведе в следните направления:
– литературно съчинение или есе на тема „Какво ми нашепва пианото“. Обем до 2000 думи.
– компютърна презентация, изработена в програма по избор. Обем до 20 слайда.
Съдържанието да е свързано с приноса за развитието на музикалното изкуство и клавирното творчество на Андрей Стоянов, Фредерик Шопен, Пьотр Илич Чайковски и Лудвиг ван Бетовен.

Условия за участие
В конкурса могат да участват ученици от всички училища, с изключение на ученици от училищата по изкуствата с профил музика. Конкурсът е индивидуален. Всеки от участниците има право да участва с не повече от две творби в категория. 

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
– от I до IV клас;
– от V до VII клас;
– от VIII до XII клас

Награди
Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II и III място – медал. Ще бъде присъдена специална награда „Андрей Стоянов“ във всяка категория.
Ще бъде присъдена колективна награда на училището, от което са участвали най-голям брой ученици в конкурса.

Място и дата на провеждане
До 30.11.2020 г., 17.00 ч. на e-mail: pianoto2020@abv.bg изпращане на следната информация: три имена на участника, училище, клас, име на преподавател, телефон, e-mail. Конкурсните творби се изпращат като прикачен файл.

(DOCX, 146 Kb)

горе