Кандидатстване

Международен клавирен конкурс
“Андрей Стоянов”
  На живоОнлайн   С подаването на настоящия формуляр за участие в Седмия международен клавирен конкурс „Андрей Стоянов“ декларирам, че свободно давам съгласието си за обработка на личните ми данни от НЧ „Акад. Андрей Стоянов“: име, фамилия, дата на раждане, град по местоживеене и снимка за издаване на книжка с участниците в конкурса като минимално необходима информация, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета) и Закона за защита на личните данни.

   Сметка за плащане на таксата чрез банков превод или пощенски запис:
   Oбщинска банка,
   IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF

   ВАЖНО: Уважаеми участници, за по-бързото и качествено обработване на документите Ви, моля не чакайте крайния срок, за да ги изпратите. Струпването на заявления в последния момент затруднява нашите сътрудници, прави възможни неволни грешки и забавя издаването на традиционната книжка с участниците и тяхната програма.
   Документите за участие се подават до 29 октомври 2024 г. дистанционно чрез формата за кандидатстване или ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ (за тези които нямат достъп до интернет), с разпечатване на хартиен носител и подаване лично в читалище „А. Стоянов“ – ул. „Искър” 62 (карта), София, (9-15 ч., без събота и неделя).

   Телефон за справки: +359 2 983 3433; 0894 377 409
   За информация може да се използва и сайтът на читалището, както и имейл nchstoianov@abv.bg

   горе