Конкурс 2022

Седми международен клавирен конкурс “Андрей Стоянов”
Онлайн

16 – 20 ноември 2022 г.

“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”

Акад. Андрей Стоянов

Седмото издание на конкурса, посветен на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, внася новости в своя регламент. Предвид световната пандемия от Covid-19, организаторите решиха това седмо издание да се състои онлайн – чрез изпращане на записи, предварително качени в световната мрежа You tube. Участниците в 1, 2, 3, 4, 5а, 5б групи в категория Соло пиано имат възможност да се явят пред журито на живо или да се представят онлайн, като отбележат това във формата за кандидатстване. При налагане на по-строги ограничителни мерки, конкурсът ще се проведе за всички участници онлайн. По този начин ще гарантираме здравето на участниците, гостите и журито на конкурса, а само откриването и награждаването ще бъдат с присъствие на публика при строго спазване на предписаните мерки.

Освен акцент върху творбите на патрона на конкурс ще бъде обърнато специално внимание на световните годишнини на Йозеф Хайдн, Клод Дебюси, Муцио Клементи, Веселин Стоянов и Александър Райчев. Както и досега, ще бъдат присъдени специални награди за изпълнение на техни произведения. Ще бъде присъдена специална награда на името на проф. д-р Ростислав Йовчев. Успешно се оказа и наличието в програмата на специална група за клавирни ансамбли, която дава уникалната възможност младите пианисти да общуват помежду си чрез средствата на музиката. Ще опитаме да продължим и с основаната през 2016 г. награда “Виена”, която дава възможност на избрани от журито лауреати да концертират в различни градове в Европа, подпомогнати в организацията от нашите партньори.


ПЛАКАТ

горе


РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват както любители-пианисти (възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други), така и ученици в специализираните училища по изкуствата (групи I-VI).
 2. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 3. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 4. Възможно е кандидат от класацията за любители да се яви в класация за кандидати от специализирани музикални институции, както и в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на по-горната възрастова група.

Дати и място на провеждане:

Онлайн и присъствено: чрез изпращане на заявка за участие до 31.10.2022 г.
Обявяване на резултатите на 19 ноември 2022 г.

Събития с присъствие на публика:

 • Официално откриване на конкурса – 18 ноември 2022 г., 19 ч.:
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” – 2003 
  (карта)
 • Конкурсна програма V А, IV, II, VI А, VI Б групи – 18 ноември 2022 г., 12 ч.
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” – 2003 (карта)
 • Конкурсна програма I, III групи и клавирни ансамбли – 19 ноември 2022 г., 10 ч.
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” – 2003 (карта)
 • Награждаване и концерт на лауреатите 20 ноември 2022 г., 11.30 ч.,
  Зала НМА Проф. П. Владигеров”
  (карта)

Програма:

Пиано соло (всички групи без VIб)
а) пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси
Забележка:  Пиесите от програмата за любители биха могли да се изпълнят и по ноти.

Група VIб (специализирани муз. институции)
а) Андрей Стоянов – пиеса или част от Сонатина
б) Първа част от Соната от Л. в. Бетовен (без Оп. 49 №1 и 2), оп. 53, оп. 57, оп.81а и последните пет сонати)
в) свободна програма

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.

През настоящата 2022 год. се навършват следните годишнини:

 • 290 години от рождението на Йозеф Хайдн,
 • 160 години от рождението на Клод Дебюси,
 • 270 години от рождението на Муцио Клементи,
 • 120 години от рождението на Веселин Стоянов,
 • 100 години от рождението на Александър Райчев.

Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвидени специални парични награди.

горе


НАГРАДИ

Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II, III място – предметна или парична награда.

горе


ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло

* обучаващи се извън музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани музикални институции
*** участници, които учат в специализирани музикални институции, но пианото не е техен главен инструмент
**** непрофесионалисти

ГрупаГодини
навършени към 31.10.2022 г.
Времетраене
на изпълнението до:
Iдо 75 мин.
IIдо 98 мин.
IIIдо 1110 мин.
IVдо 1312 мин.
Vа *, ***до 1515 мин.
Vб **до 1517 мин.
VIа *, ***до 1917 мин.
VIб **до 1920 мин.
VIIа *до 2520 мин.
VIIб ***до 2520 мин.
VIII **** (над 25 г.)без ограничение на възрастта20 мин.

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници), без ограничение на възрастта
Времетраенето на изпълняваната програма – съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.

горе


КОНКУРСЕН КАЛЕНДАР

18 ноември 2022 г.
Зала на читалище „Андрей Стоянов“, ул. Искър № 62 (карта)
12:00 ч. Прослушвания група V A, V Б, IV, II, VI A, VI Б
19:00 ч. Официално откриване на VII Международен конкурс „Андрей Стоянов“
Концерт, посветен на проф. Ростислав Йовчев
Участват Елица Мирчева, Невена Пеева и Павлина Радионова

19 ноември 2022, събота
Зала на читалище „Андрей Стоянов“, ул. „Искър“ № 62 (карта)
10:00 ч. Прослушвания група клавирни ансамбли, I, III

20 ноември 2022, неделя, 11:30 ч.
Зала на Национална музикална академия  „Проф. Панчо Владигеров“
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 (карта)
Награждаване на лауреатите, гала концерт и закриване на VII Международен конкурс „Андрей Стоянов“

горе


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Лидия Николова-Жекова,
председател на НЧ „акад. Андрей Стоянов – 2003“

Диана Джуранова,
гл. експерт „Образование и култура“, Район „Оборище“

Радосвета Благовестова, НЧ „акад. Андрей Стоянов – 2003“

Технически екип:
Валерий Пърликов,
предпечатна подготовка
Даниел Жеков, технически изпълнител
Асен Балкански, поддръжка на сайт
Надежда Милева, технически секретар

горе


ЖУРИ

Председател: проф. д-р Евгения Симеонова – пианист, клавирен педагог, заместник-декан на ТКДФ, НМА „проф. Панчо Владигеров“

Членове:
Проф. Маркус Праузе – пианист, клавирен педагог, Частен Университет, Виена, Австрия
Антоанета Воденичарова – пианист, клавирен педагог, НУИ „Панайот Пипков“, Плевен
Евгени Желязков – пианист, клавирен педагог, НУИ “проф. Веселин Стоянов”, Русе
Веселин Нинов – пианист, клавирен педагог, Ню Йорк, САЩ – България
Цветелина Димчева – клавирен педагог, НМУ „Любомир Пипков“, София, представител на Съюза на българските музикални и танцови дейци

горе


ГРАФИК НА ПРОСЛУШВАНИЯТА

18 ноември 2022, петък,
12.00 – 13.15 ч.
Пета А група
Ай Хасегава
Артур Калчев
Магдалена Иванова
Полина Флориду
Felicia Jade Garramone
18 ноември 2022, петък,
13.15 – 13.30 ч.
Шеста Б група
Тианиу Чжоу
18 ноември 2022, петък,
15.00 – 16.30 ч.
Четвърта група
Алина Бойчева
Деница Григорова
Диляна Стоянова
Елиа Узунова
Christian Hsieh
Николай Цветков
Радина Божинова
18 ноември 2022, петък,
16.30 ч.
Втора група
Бориса Рачич
Никол Кисьова
Рая Гьолски
Траян Атанасов
18 ноември 2022, петък,
17.30 – 19.00 ч.
Шеста А група
Адриана Кънева
Веселин Желев
Лилия Апостолова
Timothy Pang
19 ноември 2022, събота,
10.00 – 11.30 ч.
Клавирно дуо
Мария Венелинова – Августина Павлова
Първа група
Невин Халил
Трета група
Августина Павлова
Ангела Димитрова
Андрей Александров
Божидара Каракичева
Ваяна Колева
Габриела Сурджийска
Делия Георгиева
Лорен Николова
Маги Калустян
Мария Александрова

Резултатите от класирането за всички групи ще бъдат обявени на 19 ноември 2022, събота в 17.00 ч.

горе


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Документите могат да се подават до 31.10.2022 г.  дистанционно чрез формата за кандидатстване на сайта.

Прилагат се следните документи:
1. Снимка на участника в добра резолюция
2. Служебна бележка от училището, в което учи участникът, в която се указва точната дата на раждане.
3. Линк към цялостен запис на конкурсната програма в групата, в която участва кандидата, качена в световната платформа YouTube, изписан под изредените пиеси в раздела „Програма” в регистрационната форма.
4. Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лева за соло пиано, или 50 лева за целия ансамбъл. Обръщаме внимание, че таксата за участие в конкурса тази година е 60 лв. (соло) и 100 лв. (ансамбъл) като организационният комитет поема половината от сумата на българските участници.

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF,
Във вносната бележка се вписва основание заплащане – Участие в конкурс и името на участника.

За информация посетете страницата Контакти

Конкурсът се реализира с финансовата подкрепа на Столична Община.

горе


РЕЗУЛТАТИ

(DOCX, 16 Kb)

Журито в състав:

Проф. Евгения Симеонова – председател на журито
Проф. Маркус Праузе – член на журито
Антоанета Воденичарова – член на журито
Евгени Желязков – член на журито
Веселин Нинов – член на журито
Цветелина Димчева – член на журито

ПРИСЪДИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

I група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал– Невин Халил

II група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Никол Кисьова и Траян Атанасов
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал –  Бориса Рачич
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Рая Гьолски

III група
ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Ваяна Колева и Габриела Сурджийска
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Делия Георгиева, Августина Павлова, Божидара Каракичева и Лорен Николова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Мария Александрова, Ангела Димитрова и Андрей Александров

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Маги Калустян

IV група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Николай Цветков
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Алина Бойчева и Christian Hsieh
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Деница Григорова, Елиа Узунова и Диляна Стоянова

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Радина Божинова

V А група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Полина Флориду
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Ай Хасегава
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Артур Калчев и Felicia Jade Garramone  

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Магдалена Иванова

V Б група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Бояна Бъчварова

VI А група

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Timothy Pang
ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Адриана Кънева и Лилия Апостолова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Веселин Желев

VI Б група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Тианиу Чжоу

VIII група

ВТОРА НАГРАДА – Сребърен медал – Маня Манова и Иванка Чапарова
ТРЕТА НАГРАДА – Бронзов медал – Ивелина Кадири

Клавирни ансамбли

ПЪРВА  НАГРАДА – Златен медал – Мария Венелинова – Августина Павлова

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

GRAND PRIX – Награда  на името на проф. Ростислав Йовчев
Николай Цветков

Награда за най-добро изпълнение на произведение от А. Стоянов

Габриела Сурджийска и Timothy Pang

Награда за най-добро изпълнение на произведение от Клод Дебюси
Тианиу Чжоу

Награда за най-добро изпълнение на произведение от Веселин Стоянов
Алина Бойчева

Награда за най-добро изпълнение на произведение от Александър Райчев
Полина Флориду

НАГРАДА „ВИЕНА“
Невин Халил, Никол Кисьова, Траян Атанасов, Ваяна Колева, Габриела Сурджийска, Николай Цветков, Алина Бойчева,  Timothy Pang, Полина Флориду, Тианиу Чжоу,

дуо Мария Венелинова – Августина Павлова

горе


ПРОГРАМА ЗА ГАЛА-КОНЦЕРТА НА ЛАУРЕАТИТЕ

(DOCX, 14 Kb)

 1. Жул Леви „Скок подскок“ – Изп. Клавирно дуо Мария Венелинова – Августина Павлова
 2. Борислава Танева „Есенни листа“ – Андрей Стоянов „Прела баба“ – Изп. Невин Халил
 3. Бетовен Сонатина F dur – Изп. Траян Атанасов
 4. Андрей Стоянов „Хумореска“ – Веселин Стоянов „Прелюд“ – Изп. Никол Кисьова
 5. Андрей Стоянов „Снежинки“ – Борислава Танева „Марш“ – Изп. Габриела Сурджийска
 6. Веселин Стоянов „Хороводно“ – Изп. Алина Бойчева
 7. Александър Райчев Пиеса „№ 6 из „Десет пиеси“ – Изп. Полина Флориду
 8. Клод Дебюси „Reverie“ – Изп. Тианиу Чжоу
 9. Лист Унгарска рапсодия № 11 – Изп. Николай Цветков

горе


СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНЦЕРТНАТА ПРОГРАМА

За участниците в концертната програма е осигурена възможност за разсвирване и акустични репетиции от 9,30 ч. до 11,15 ч. в НМА “П. Владигеров”

горе


Седми международен клавирен конкурс “А. Стоянов”

DSC 6656
DSC 6664
DSC 6708
DSC 6659-1
DSC 6707
DSC 6781
DSC 6805
DSC 6812
DSC 6858
DSC 6847
DSC 6861
DSC 6877
DSC 6868
DSC 6882
DSC 6892
DSC 6896
DSC 6898
DSC 6900
DSC 6912
DSC 6918
DSC 6925
DSC 6656

Седми международен клавирен конкурс “А. Стоянов” – Лауреати

380591883 336509518880017 5430992737314013549 n 1
379289772 336509488880020 6099047716357126478 n 1
379301920 336509545546681 1844720348624241110 n 1
380434021 1264822580865061 5278977493589570196 n 1
380591883 336509518880017 5430992737314013549 n 1

горе