Пиеси от Андрей Стоянов / Music from Andrei Stoyanov

Следващите PDF файлове съдържат множество клавирни пиеси от Андрей Стоянов. Всеки участник може да избере по свое желание.

Част 1 (“На полето”) (PDF, 3 МВ)
Част 2 (“Българска рапсодия”) (PDF, 324 KB)
Част 3 (“По слънчеви пътеки” – 1) (PDF, 4 МВ)
Част 4 (“По слънчеви пътеки” – 2) (PDF, 3.8 МВ)
Част 5 (“По слънчеви пътеки” – 3) (PDF, 2.8 МВ)
Част 6 (“Сонатина, Лирични пиеси и др.”) (PDF, 4.1 МВ)
Съдържание (DOC, 29 KB)

You can download music from A. Stoyanov – PDF files Part 1 to Part 6 here:

Part 1 – 3 МВ
Part 2 – 324 КВ
Part 3 – 4 МВ
Part 4 – 3.8 МВ
Part 5 – 2.8 МВ
Sonatina, Lyric pieces, etc. – 4.1 МВ
Contents Sheet (RTF, 49 KB)

горе / top