Конкурс 2024

Осми международен клавирен конкурс “Андрей Стоянов”
14 – 17 ноември 2024 г., София

“Ако музиката служи за просто наслаждение, без по-нататъшно влияние върху човека, аз за нищо на света не бих се съгласил да си губя времето с нея.
Намирам, че музиката има една много по-възвишена цел. Аз съм решил да работя и да сея това свято изкуство в нашето мило отечество България.”

Акад. Андрей Стоянов

Осмото издание на конкурса, посветен на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, внася новости в своя регламент. Това осмо издание дава възможност да се участва на живо или онлайн – чрез изпращане на записи, предварително качени в световната мрежа YouТube. Участниците е необходимо да отбележат избора си във формата за кандидатстване.
Освен акцент върху творбите на патрона на конкурса ще бъде обърнато специално внимание на световните годишнини на Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Феликс Менделсон Бартолди. Както и досега, ще бъдат присъдени специални награди за изпълнение на техни произведения. Ще бъде присъдена специална награда на името на проф. д-р Ростислав Йовчев. Успешно се оказа и наличието в програмата на специална група за клавирни ансамбли, която дава уникалната възможност младите пианисти да общуват помежду си чрез средствата на музиката.
Ще опитаме да продължим и с основаната през 2016 г. награда “Виена” – покана за участие в концерт. Наградата дава възможност на избрани от журито лауреати да концертират в различни градове в Европа, подпомогнати в организацията от нашите партньори.

РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват както любители-пианисти (възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други), така и ученици в специализираните училища по изкуствата (групи I-VI).
 2. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 3. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 4. Възможно е кандидат от класацията за любители да се яви в класация за кандидати от специализирани музикални институции, както и в по-горна група спрямо възрастта си, съобразявайки репертоара и времетраенето на програмата с изискванията на по-горната възрастова група.
 5. Кандидатите, явяващи се онлайн, е необходимо да предоставят запис, направен без монтаж. Записът трябва да бъде направен не по-рано от 15.07.2024 г.

Дати и място на провеждане:
Онлайн и присъствено: чрез изпращане на заявка за участие до 29 октомври 2024 г.
Обявяване на резултатите на 16 ноември 2024 г.

Събития с присъствие на публика:

 • Официално откриване на конкурса – 14 ноември 2024 г., 18 ч.:
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” – 2003 (карта)
 • Прослушвания на кандидатите – 14-16 ноември 2024 г.
  Зала НЧ „Акад. Андрей Стоянов” – 2003 (карта)
 • Награждаване и концерт на лауреатите – 17 ноември 2024 г., 11.30 ч.,
  Зала НМА „Проф. П. Владигеров” (карта)

Програма:
Пиано соло (всички групи без VIб)
а) пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от програмата за любители биха могли да се изпълнят и по ноти.

Група VIб (специализирани муз. институции)
а) Андрей Стоянов – пиеса или част от Сонатина
б) Първа част от Соната от Л. в. Бетовен (без Оп. 49 №1 и 2), оп. 53, оп. 57, оп. 81а и последните пет сонати)
в) свободна програма

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси
Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.

През настоящата 2024 год. се навършват следните годишнини:

 • 125 години от рождението на Панчо Владигеров,
 • 120 години от рождението на Любомир Пипков,
 • 215 години от рождението на Феликс Менделсон Бартолди.

Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвидени специални парични награди.

горе


НАГРАДИ

Всички участници ще получат диплом за участие, а класиралите се на I, II, III място – предметна или парична награда.

горе


ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

а) Пиано соло

ГрупаГодиниВреметраене
на изпълнението до:
Iдо 7, родени след 31.10.2017 г.5 мин.
IIдо 9, родени между 1.11.2015 – 31.10.2017 г.8 мин.
IIIдо 11, родени между 1.11.2013 – 31.10.2015 г.10 мин.
IVдо 13, родени между 1.11.2011 – 31.10.2013 г.12 мин.
Vа *, ***до 15, родени между 1.11.2009 – 31.10.2011 г.15 мин.
Vб **до 15, родени между 1.11.2009 – 31.10.2011 г.17 мин.
VIа *, ***до 19, родени между 1.11.2009 – 31.10.2005 г.17 мин.
VIб **до 19, родени между 1.11.2009 – 31.10.2005 г.20 мин.
VIIа *до 25, родени между 1.11.2005 – 31.10.1999 г.20 мин.
VIIб ***до 25, родени между 1.11.2005 – 31.10.1999 г.20 мин.
VIII **** (над 25 г.)без ограничение на възрастта20 мин.

* обучаващи се извън музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани музикални институции
*** участници, които учат в специализирани музикални институции, но пианото не е техен главен инструмент
**** непрофесионалисти

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници), без ограничение на възрастта
Времетраенето на изпълняваната програма – съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.

горе


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Документите могат да се подават до 29 октомври 2024 г. дистанционно чрез формата за кандидатстване на сайта.

Прилагат се следните документи:

 1. Снимка на участника в добра резолюция
 2. Служебна бележка от училището, в което учи участникът, в която се указва точната дата на раждане.
 3. Линк към цялостен запис на конкурсната програма в групата, в която участва кандидата, качена в световната платформа YouTube, изписан под изредените пиеси в раздела „Програма” в регистрационната форма.
 4. Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лева за соло пиано, или 50 лева за целия ансамбъл. Обръщаме внимание, че таксата за участие в конкурса тази година е 60 лв. (соло) и 100 лв. (ансамбъл) като организационният комитет поема половината от сумата на българските участници.

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501, BIC – SOMBBGSF,
Във вносната бележка се вписва основание заплащане – Участие в конкурс и името на участника.
За информация посетете страницата Контакти на сайта.

горе