Конкурс 2016

Четвърти международен клавирен конкурс за любители “Андрей Стоянов”
17 – 20 ноември 2016 г.

БРОШУРА И ПЛАКАТИ

горе


РЕГЛАМЕНТ

 1. В конкурса могат да участват възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други, които учат пиано, но не като  основен инструмент във висши музикални или други  институции.
 2. Дати и място на провеждане: 17-20 ноември 2016 г. в концертната зала на читалище „Акад. Андрей Стоянов” ул. „Искър” 62 (карта).
 3. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.
 4. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.
 5. Ще бъдат направени видеозаписи на участниците по време на конкурса, които могат да им бъдат предоставени след края на събитието с минимално заплащане. Те, както и направените снимки от дневния ред на конкурса, са собственост на организационния комитет и могат да бъдат използвани за реклама в интернет, както и в медиите.

Програма:

През настоящата 2016 год. се навършват следните годишнини:

 • 260 години от рождението на В. А. Моцарт,
 • 160 години от смъртта на Роберт Шуман,
 • 140 години от рождението на Мануел де Файя,
 • 125 години от рождението на Сергей Прокофиев.

Пиано соло
а) задължителна пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси  

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси

Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.


Възрастови групи

ГрупаГодини
навършени до края на 2016 г.
Времетраене
на изпълнението
Iдо 7до 5 мин.
IIдо 9до 8 мин.
IIIдо 11до 10 мин.
IVдо 13до 12 мин.
Vдо 15до 15 мин.
VI-А *до 19до 17 мин.
VI-Б **до 19до 17 мин.
VII-А *до 25до 20 мин.
VII-Б **до 25до 20 мин.
VIII ***над 25до 20 мин.

* участници, които не учат в музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани институции,  но пианото не е техен основен инструмент;
*** без ограничение на възрастта.

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници)
Времетраенето на изпълняваната програма – съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.
Участниците в съставите могат да бъдат и от различна възраст.

Времетраенето може да бъде по-кратко от горепосоченото време за съответната група, но не бива да го надвишава.


Награди

Всички участници ще получат диплом (грамота) за участие, а класиралите се на I, II и III място – медал и предметна или парична награда.


Документи за участие

а) Формуляр за участие
б) Копие от акт за раждане
в) Снимка паспортен тип на участника в добра резолюция (минимум 300dpi)
г) Документ за самоличност – лична карта
д) За II – V гр. уверение, удостоверяващо в кой клас и в кое училище учи кандидатът
е) За групи VI – VIII копие от документ за последна завършена степен на образование в България
ж) Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лв. (за пиано-соло) или 50 лв. (общо за клавирен ансамбъл)

Документите и таксата могат да се подават:
– лично в Народно читалище „Акад. Андрей Стоянов – ул. „Искър” 62 от 9 до 18 часа
– препоръчано по пощата на адрес: Народно читалище „Акад. Андрей Стоянов”, ул. „Искър” 62, София – 1000
– по интернет на email: nchstoianov@abv.bg

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод или пощенски запис:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501
BIC – SOMBBGSF

Срок за подаване на документите:
8 ноември 2016 г.

Телефон за справки: 00359 2 983 3433; 0877135115, 0882443411
e-mail: nchstoianov@abv.bg

От тук можете да изтеглите
формуляр за участие – соло (DOC, 32.5 Kb)
формуляр за участие – ансамбли (DOC, 32 Kb)


Хотели

Хотели

горе


01 Grand-Prix-Kristian-Todorov
04 Emili-Tzoneva
02 Damian-Stoev
05 Klasyt-na-Vesela-Peneva
03 Duo-Staneva-Todorova
06 Krasimir-Tasklov-Markus-Prause-i-Rostislav-Yovchev
07 Kristian-Todorov
09 Markus-Prause
08 Liubov-Lazarova-i-Tomas-Hostinek
10 Svetoslav-Tzifudin
11 Filip-Pavlov-i-Janina-Bilich
12 Haralampieva-i-Toma-Vylkov
13 Hristiiana-Haralampieva
01 Grand-Prix-Kristian-Todorov

горе


ВИДЕО

Видео от заключителния концерт – Част I
Видео от заключителния концерт – Част II
Из концерт на Александра Дичева, 17.11.2016 г.
Из концерт на Жанина Билич, 18.11.2016 г.
Из концерта на Ростислав Йовчев и Маркус Праузе, 19.11.2016 г.
Из концерта на Ростислав Йовчев и Маркус Праузе, 19.11.2016 г.

горе


РЕЗУЛТАТИ

(17 ноември), (18 ноември), (19 ноември)

РЕЗУЛТАТИ – 17 ноември

ПРОТОКОЛ 6А група (DOC, 27 Kb)

Днес, 17.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ШЕСТА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – МИХАЕЛА ЧИРПАНЛИЕВА и специална награда за изпълнение на творба от Мануел де Файя

ВТОРА НАГРАДА – ФИЛИП БОЖАШКИ и АТАНАС ЙОРДАНОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ получава и специална награда за изпълнение на творба от Моцарт

ТРЕТА НАГРАДА – Йоана Симеонова

На заключителния концерт свирят:
Михаела ЧирпанлиеваМануел де Файя – Ноктюрно
Филип БожашкиЙ. С. Бах – Френска Сюита № 3 : Алеманда и Жига
Атанас ЙордановВ. А. Моцарт – I част („Allegro“) от Соната № 17

горе


ПРОТОКОЛ 6Б група (DOC, 27 Kb)

Днес, 17.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ШЕСТА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди:

КАТРИН РАДОСЛАВОВА – специална награда на СБК за изпълнение на българско произведение

горе


ПРОТОКОЛ 7А група (DOC, 27 Kb)

Днес, 17.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в СЕДМА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди:

ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА – специална награда за изпълнение на Андрей Стоянов

На заключителния концерт свири Андрей Стоянов – Сонатина II част

горе


ПРОТОКОЛ 8 група (DOC, 27 Kb)

Днес, 17.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ОСМА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – специална награда на СБК за изпълнение на български произведения: собствено и на Андрей Стоянов

горе


РЕЗУЛТАТИ – 18 ноември

ПРОТОКОЛ 5 група (DOC, 29 Kb)

Днес, 18.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди: КРИСТИАН ТОДОРОВ – Гран При (Grand Prix) на Четвъртия международен конкурс “Андрей Стоянов”

ТОНИСЛАВ ТРОЕВ и СИМЕОН ГЕРГОВ – Втора награда

ТЕОДОР РАДУЛЕСКУ/Teodor Radulescu и/and
МИЛОСТ КОВАЧЕВА – Трета награда/Third Prize

Специални награди на:
Теодор Радулеску – диск с хърватска музика и диск с творби на члена на журито Хатира Ахмедли Джафер
Милост Ковачева и Ния-Сирма Петрова – ноти с хърватска музика и диск с творби на члена на журито Хатира Ахмедли Джафер

На концерта свирят:
Кристиан ТодоровБрамс – Рапсодия оп. 79 №1
Тонислав ТроевАндрей Стоянов – Спомен
Симеон ГерговАндрей Стоянов – Мечта

горе


ПРОТОКОЛ 7Б група (DOC, 25 Kb)

Днес, 18.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в СЕДМА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА (FIRST PRIZE)
Любов Лазарова и/and Томаш Хостинек/Tomas Hostinek (Czech Republic)

ТРЕТА НАГРАДА – Йордан Лео Богданов

На концерта свирят:
Любов ЛазароваВеселин Стоянов – Ноктюрно
Томаш Хостинек/Tomas HostinekB. Smetana – “Furiant”

горе


ПРОТОКОЛ 3 група (DOC, 28 Kb)

Днес, 18.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ТРЕТА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – ЕМИЛИ ЦОНЕВА и МАРИЯ СТОЯНОВА

ВТОРА НАГРАДА – ЯВОР ХРИСТОВ

ТРЕТА НАГРАДА – СЛАВЕНА ПЕТКОВА и АСЕНИЯ ЖЕКОВА

Специални награди: Емили Цонева – за изпълнение на творба от В. А. Моцарт
Мария Стоянова – за изпълнение на творба от български композитор

На концерта свирят:
Емили ЦоневаВ. А. Моцарт – „Рондо“
Андрей Стоянов – „Пеперуди“
Мария СтояноваВеселин Стоянов – „Хороводно“
Явор ХристовГ. Щьолцел – Бах – Менует

горе


ПРОТОКОЛ Ансамбли (DOC, 25 Kb)

Днес, 18.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в АНСАМБЛИ следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – ЕМИЛИ ЦОНЕВА–СВЕТОСЛАВ ЦИФУДИН, ХРИСТИАНА ХАРАЛАМПИЕВА–ДАМЯН СТОЕВ

ВТОРА НАГРАДА – АЛЕКСАНДРА СТАНЕВА–СИМОНА ТОДОРОВА, дуо СТЕФАНОВИ

ТРЕТА НАГРАДА – АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА–ЗЛАТОМИР ТРИФОНОВ

На концерта свирят:
Емили Цонева–Светослав ЦифудинАлександър Бородин – Полка
Христиана Харалампиева–Дамян СтоевЮрий Шинкаренко – „Жирафа мечтае“
Александра Станева и Симона ТодороваА. Бизов – „Разходка под дъжда“
Елица и Павел СтефановиХачатурян – „Гонитба“

горе


РЕЗУЛТАТИ – 19 ноември

ПРОТОКОЛ 4 група (DOC, 25 Kb)

Днес, 19.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ЧЕТВЪРТА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – Светослав Цифудин

ВТОРА НАГРАДА – Виктория Влахова и Елица Стефанова

ТРЕТА НАГРАДА – Симона Тодорова, Александра Станева и Виктор Владков

На концерта свири:
Светослав ЦифудинМихаил Глинка – „Чучулигата“

горе


ПРОТОКОЛ 1 група (DOC, 27 Kb)

Днес, 19.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди в ПЪРВА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – ХРИСТИАНА ХАРАЛАМПИЕВА и ТОМА ВЪЛКОВ

ВТОРА НАГРАДА – БОЯН ПЕЙЧЕВ, ВАСА АТАНАСОВА и ЙОАН-АСЕН ХРИСТОВ

ТРЕТА НАГРАДА – АНАСТАСИЯ ФЕОКТИСТОВА и ДАНИЕЛА КАЛЧЕВА

На концерта свирят:
Христиана ХаралампиеваИсаак Беркович – „Вариации по руска народна песен“
Тома Вълков„Дръннало е звънче“ – Андрей Стоянов
„Малкият командир“ – С. Майкапар

горе


ПРОТОКОЛ 2 група (DOC, 28 Kb)

Днес, 19.11.2016 г., жури в състав: председател: проф. Ружка Чаръкчиева и членове: Проф. Маркус Праузе, доц. Хатира Джафер и Жанина Билич присъди във ВТОРА ГРУПА следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА – АДРИАНА КЪНЕВА

ВТОРА НАГРАДА – ДАМЯН СТОЕВ

ТРЕТА НАГРАДА – НЕВЕНА ЦАНКОВА, АНДРЕЯ МАНЧЕВА, МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

На концерта свирят:
Адриана КъневаАндрей Стоянов – „Буря“
П. Ил. Чайковски„Камаринская“
Дамян СтоевАндрей Стоянов – „Валс“
Б. Канеда„Марш на гъските“

горе


ЛАУРЕАТИ

Програма на заключителния концерт на лауреатите (DOCX, 14 Kb)

 1. Тома Вълков – „Дръннало е звънче“ – Андрей Стоянов; „Малкият командир“ – С. Майкапар
 2. Христиана Харалампиева – Исаак Беркович – „Вариации по руска народна песен“
 3. Адриана Кънева – Андрей Стоянов – „Буря“; П. Ил. Чайковски – „Камаринская“
 4. Дамян Стоев – Андрей Стоянов – „Валс“ Б. Канеда „Марш на гъските“
 5. Явор Христов – Г. Щьолцел – Бах – Менует
 6. Мария Стоянова – Веселин Стоянов – „Хороводно“
 7. Томаш Хостинек/Tomas Hostinek – B. Smetana – „Furiant”
 8. Христиана Харалампиева–Дамян Стоев – Юрий Шинкаренко – „Жирафа мечтае“
 9. Емили Цонева – В. А. Моцарт – „Рондо“; Андрей Стоянов – „Пеперуди“
 10. ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА – Андрей Стоянов – Сонатина II част
 11. Емили Цонева–Светослав Цифудин – Александър Бородин – Полка
 12. Светослав Цифудин – Михаил Глинка – „Чучулигата“
 13. Елица и Павел Стефанови – Хачатурян – „Гонитба“
 14. Симеон Гергов – Андрей Стоянов – „Мечта“
 15. Александра Станева и Симона Тодорова – А. Бизов – „Разходка под дъжда”
 16. Тонислав Троев – Андрей Стоянов – Спомен
 17. Филип Божашки – Й. С. Бах – Френска Сюита №3; Алеманда и Жига
 18. Михаела Чирпанлиева – Мануел де Файя – Ноктюрно
 19. Любов Лазарова – Веселин Стоянов – Ноктюрно
 20. Кристиан Тодоров – Брамс – Рапсодия оп. 79 №1 

Концерт на избрани лауреати във Виена

С финансовата помощ на организационния комитет на IV-я КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ-ЛЮБИТЕЛИ „АНДРЕЙ СТОЯНОВ“ – 2016, петима избрани лауреати на първи награди изнесоха концерт във Виена на 21 март 2017 г., от 19 ч. в Festsaal des Bezirksamtes Hietzing, 1130 Wien (gegenuber U4 Hietzing).
Гостуването на българските пианисти се осъществи със съдействието на MusikForum Wien-West и неговия ръководител, известния австрийски пианист и клавирен педагог проф. Маркус Праузе.

Плакати


Галерия

Anschprache Ile und Markus
Emili am Klavier
Emili und Markus Prause
Emili und Svetoslav am Klavier
Emili und Svetoslav mit Markus Prause
Gruppe mit Ile und Markus
Iliyana, Markus und Tomash Hostynek
Maria am Klavier
Maria am Klavier
Markus, Iliyana Ansprache
Publikum
Svetoslav am Klavier
Svetoslav mit Markus Prause
Tomash Hostynek am Klavier
Кристиян, Мария, Светослав и Емили пред Мюзикферайн
На репетиция
Хайлигенщат - къща с украса
Anschprache Ile und Markus

горе